Kërkesa

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Lakorja e kërkesës

Kërkesaekonomi paraqet kërkesën e përgjithshme për të mira materiale dhe shërbime një ekonomie. Teoria ekonomike supozon që në tregun e lirë kërkesa dhe oferta do të ekuilibrohen dhe do të përcaktojnë nivelin e çmimit.

Në aspektin makroekonomik shqyrtohet kërkesa agregate brenda një ekonomie. Kjo paraqet vlerën nominale të shumës së të gjitha kërkesave brenda asaj ekonomie.

Faktorët që e kushtëzojnë kërkesën për të mira materiale janë :

  • Çmimi i të mirës materiale
  • Të ardhurat e konsumatoreve
  • Madhësia e tregut
  • Çmimi i të mirave materiale
  • Shija e konsumatoreve
  • Faktorë të tjerr relevant

Sipas kësaj mund të konstatojmë se kërkesa për të mirën materiale X, dx është funksion i të gjitha faktorëve të lartepërmendur.