Jump to content

Kansonanca

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Konsonanca (bashketingelloresia) - Konsonance vjen nga latinishtja consonantia - bashkëtingëllim.

Konsonanca ose disonanca është rime jo e plote, kur fjalët e rimuara, duke filluar nga theksi i fundit ritmik, kanë të njëjta vetëm bashkëtingëlloret, ndërsa zanoret i kanë të ndryshme.

Shembull :

Mos e shit martinen
Me shemtue krahun
Jam hala e re
S'mund ta mbaj gjahun.
(Populli)

Ne dy vargjet e para kemi konsonance, sepse janë të njëjta bashkëtingëlloret, por janë të ndryshme zanoret.