Kilobyte

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Kilobyte përbëhet prej fjalës Kilo dhe fjalës byte, fjala Kilo përdoret në shkencë dhe simbolizon numrin në bazën me të cilën punon, ne fuqinë e tret dmth nëse punojmë ne me sistemin dekadë kilo e ka kuptimin = 1000. Kilo siç e kemin edhe ne këtë rast qëndron lidhur me ndonjë njësi, psh. kur një njësisë (matëse) i shtohet parashtesa kilo atëherë ajo njësi shumëzohet me 1000, psh 1 Kilo (1000) dhe 1 metër (1 m) kur i bashkojmë del 1 km (1 kilometër) e cila është e barabartë me 1000 m (metër) pra fjalën kilo mund ta zëvendësojmë me 1000.

Kurse Kilo në informatikë përdoret jo për 1000 gjegjësisht për por për 1024 (210=1024, 2 pasi në informatikë përdoret sistemi binar pra kemi dy mundësi se si mundemi ta shprehim gjendjen e një qarku në elektronik pra 0 ose 1 shih me tepër bit, edhe numri 8 luan një rrol të rëndësishëm pasi 1 Byte = 23 bit = 8 bit [1]) pra :

1 Kilobyte (shkurtimisht KB) = 1024 Byte.

Te ngjashëm si kilo ka edhe emra tjera si psh Mega, Tera... qe janë te definuara në Sistemit Ndërkombëtar të Njësive shih tabelën në faqen vijuese [2].