Kimia inorganike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Kimia inorganike është degë e kimisë e cila merret me studimin e elementeve kimike, si përhapjen e tyre në natyrë, vetitë fiziko-kimike, mënyren e përfitimit të tyre, komponimet inorganike dhe përdorimin e tyre. Komponimet inorganike janë : oksidet, acidet, bazat dhe kripërat.

Oksidet janë - komponime të oksigjenit me elemente të tjera. Ndahen okside acidike, bazike, amfotere dhe okside neutrale.

Acidet janë - substanca kimike, të cilat në tretësira ujore lirojnë jonet e hidrogjenit si të vetmet katione.Ndahen në acide njëbazike,dy dhe tre bazike.

Bazat janë - substanca kimike të cilat në tretësira ujore lirojnë jonet hidroksile si të vetmet anione.Ndahen në njëacidike, dy dhe tre acidike .

Kripërat janë - komponime të cilat përbëhen nga katione të metaleve dhe anioneve të jometale eventualisht me mbetje acide.Ndahen në kripëra neutrale, acidike, bazike.