Jump to content

Koagulimi i gjakut

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Koagulimi i gjakut - ne procesin e koagulimit te gjakut marrin pjesë 10 faktor te ndryshëm ne te cilët me te rëndësishëm janë : tromboplastina, kalciumi, vitamina K, prototrombina trombina dhe fibronigjeni. Me rastin e lëndimit te murit te enës se gjakut vjen deri te grumbullimi i trombociteve ne vendin e lëndimit dhe tani ata zbërthehen shpejt.Prej tyre ne këtë rast lirohet një materie e posacme tromboplastina. Tromboplastina se bashku me prezencën e kripërave te kalciumit dhe vitaminës K veprojnë ne prototrombin, nga e cila tani aktivizohet substanca e re trombina. Kjo ishte ne proteinën e gjakut, fibronigjeni qe edhte protein e lëngshme prej te cilës krijohet fibrina qe është proteinë peizore. Fibrina bën ngjitjen e eritrociteve dhe te leukociteve ne një mase e quajtur tromb. Nga trombi ndahet serumi i gjakut (plazma pa fibronigjen).

shkurtimisht procesi i koagulimit te gjakut zhvillohet ne tri faza :

  • Krijimi i tromboplastines
  • Krijimi i trombines
  • Krijimi i fibrinës