Kodi i mallërave 0000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Kodi i mallërave 0000 është pjesa e numrave çelës nga 0101 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
0101 Kuaj, gomarë, mushka dhe hibrid të gomaricës me kalin
0102 Gjedhe të gjalla (Viça, Lopë)
0201 Mishi i gjedheve, i freskët apo i ftohtë
0202 Mishi i gjedheve, i ngrirë
0203 Mishi i derrave, i fresket, i ftohte apo i ngrire
0204 Mishi i deleve apo dhive, i freskët, i ftohtë apo i ngrirë
0205 Mish i kuajve, gomarëve, mushkave dhe hibridit te gomaricës me kalin, i freskët, i ftohtë apo i ngrirë
0206 Të brendëshmet e ngrënshme të gjedheve, derrave, deleve, dhive, kuajve, gomarëve, mushkave apo hibridit të gomaricës me kalin, të freskëta, të ftohta apo të ngrira
0207 Mishi dhe të brendeshmet e ngrënshme, të shpendëve të kreut Nr. 0105, të freskëta, të ftohta apo të ngrira
0208 Mish tjetër dhe të brendshmet e ngrënëshme të tij, të freskëta, të ftohta apo të ngrira
0209 Dhjam derri, i çliruar prej shtresave të mishit dhe dhjam shpendësh, jo i nxjerrë me anë të shkrirjes apo jo i nxjerrë ndryshe, i freskët, i ftohtë, i ngrirë, i kriposur, në ujë me kripë, i tharë apo i tymosur
0210 Mishi dhe te brendshmet e ngrënshme te mishit, të kriposura, në ujë me kripë, të thara apo të tymosura; pudër e ngrënshme e mishit dhe e të brendshmëve të mishit:
Burimi TARIK indeksi shqip