Komandanti i përgjithshëm

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Trupat letoneze në kampin Lejune

Komandanti i përgjithshëm ose komandanti suprem është personi që ushtron komandë dhe kontroll suprem mbi një forcë të armatosur ose një degë ushtarake. Si term teknik, i referohet kompetencave ushtarake që banojnë në udhëheqjen ekzekutive të një vendi, një kryetar shteti ose një kryetar qeverie.

Sipas Kushtetutës së Shqipërisë, Presidenti i Republikës së Shqipërisë është komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.