Jump to content

Kredia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Dokument kredie i lëshuar nga Banka e Petrevene, Bullgari, datë 1936.

financë, një kredi[1] është transferimi i parave nga njëra palë te tjetra me një marrëveshje për t'i kthyer ato. Marrësi, ose huamarrësi, ka një borxh dhe zakonisht kërkohet të paguajë interes për përdorimin e parave.

Dokumenti që dëshmon borxhin (p.sh. një kambial) normalisht do të specifikojë, ndër të tjera, shumën e principalit të parave të marra hua, normën e interesit që huadhënësi po ngarkon dhe datën e shlyerjes. Një kredi përfshin rialokimin e aktivit(ve) subjektit për një periudhë kohore, ndërmjet huadhënësit dhe huamarrësit.

Interesi ofron një nxitje për huadhënësin që të angazhohet në hua. Në një hua ligjore, secili prej këtyre detyrimeve dhe kufizimeve zbatohet me kontratë, e cila gjithashtu mund ta vendosë huamarrësin nën kufizime shtesë të njohura si marrëveshje kredie. Edhe pse ky artikull fokusohet në kreditë monetare, në praktikë, çdo objekt material mund të jepet hua.

Veprimi si ofrues i kredive është një nga aktivitetet kryesore të institucioneve financiare si bankat dhe kompanitë e kartave të kreditit. Për institucionet e tjera, emetimi i kontratave të borxhit si obligacionet është një burim tipik financimi.

Kreditë e pasiguruara janë kredi në para që nuk mbështeten nga asetet e huamarrësit.[2][3][4] Ato mund të jenë të disponueshme në institucionet financiare nën pretekste të ndryshme ose paketa marketingu:

 • Kartat e kreditit
 • Kredi personale
 • Mbitërheqjet bankare
 • Linjat e kreditit
 • Obligacionet e korporatave (mund të jenë të siguruara ose të pasiguruara)
 • Kreditimi Peer-to-peer

Një kredi e siguruar është një formë borxhi në të cilën huamarrësi hipotekon një aktiv (për shembull, një makinë, një shtëpi) si kolateral.[5][6]

Një kredi hipotekare është një lloj kredie shumë e zakonshme e përdorur nga shumë individë për të blerë pasuri të paluajtshme rezidenciale ose komerciale.[7] Huadhënësi, zakonisht një institucion financiar, pajiset me kolateral – mbajtja e kolateralit të pronësisë së pronës – derisa hipoteka të shlyhet plotësisht.[8]

Tregjet e synuara

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kreditë personale të zakonshme përfshijnë hipotekat, kreditë e makinave, linjat e kreditit për blerjen e shtëpive, kartat e kreditit, kreditë me këste dhe kreditë e ditës së pagës.[9][10] Vlerësimi i kredisë së huamarrësit është komponenti kryesor i garantimit dhe normave të interesit (në vit) për këto kredi. Për më tepër, të dhënat për punësimin dhe të ardhurat janë të rëndësishme për marrjen e një vendimi për huadhënien.[11] Pagesat mujore për kredi personale mund të reduktohen duke zgjedhur periudha më të gjata pagese, por shuma totale e interesit të paguar gjithashtu rritet.[12] kreditë Personale mund të merren nga bankat, huadhënësit alternativë (jobankarë), huadhënësit online dhe huadhënësit privatë.

Kreditë për bizneset janë të ngjashme me ato të mësipërme, por përfshijnë gjithashtu hipoteka komerciale dhe obligacione korporative, dhe garantimi i kredive të garantuara nga qeveria nuk bazohet në një rezultat krediti, por më shumë në një vlerësim krediti.

 1. ^ "Kuptimi i fjalës Kredi ‹ FJALË". fjale.al. Marrë më 2023-12-01.
 2. ^ "Unsecured Loans: Borrowing Without Collateral". www.investopedia.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 3. ^ "What is an Unsecured Loan?". financer.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 4. ^ "Unsecured Loan: What It Is, How It Works And How To Get One". www.forbes.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 5. ^ "Secured Loan: What It Is, How It Works, & How To Get One". www.forbes.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 6. ^ "Secured Loans". www.wallstreetmojo.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 7. ^ "Navigating the Mortgage Loan: A Comprehensive Guide". dailyloannews.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 8. ^ "What Is A Mortgage?". www.forbes.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 9. ^ "Types of Personal Loans". www.nerdwallet.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 10. ^ "What Is a Conventional Loan?". money.usnews.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 11. ^ "Credit Underwriting". blog.getsmileapi.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.
 12. ^ "Average new-car loan a record 65 months in fourth quarter". www.reuters.com (në anglisht). Marrë më 2024-02-27.