Legjitimiteti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Legjitimiteti (nga latinishtja) është e drejta shtetërore. Arsyetimi i shtetit, për fuqinë sunduese dhe për veprimet e ndërmarra nëpërmjet vlerave dhe ligjeve më të larta, për dallim nga veprimet formale ligjore (Legaliteti). Për nga pikëpamja historike duhet dalluar parimin e legjitimitetin mbretërorë i cili bazohet në besimin që oborri sundues vije nga Mëshira e Zotit, dhe parimi i legjitimitetit demokratik sipas të cilit fuqia shtetërore vije nga populli ; si arsyetim vlen vetëm rendi sundues i dalë nga populli apo i dalë nga një kuvend i zgjedhur prej tij dhe një qeveri që kontrollon zbatimin e fuqisë. Legjitimiteti është njëherazi edhe thelbi i veprës së Maks Vebrit dhe Karl Shmitit.