Lidhja jonike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Lidhja jonike është tërheqje elektrostatike e joneve me ngarkesa të kundërta. Pra kur një metal vepron me një jometal, elketronet kalojnë nga atomet e metalit tek atomet e jometalit dhe formohen një komponim jonik (ose elektrovalentor)

Pra Lidhjet jonike janë lidhje të elementëve të kolonës së parë dhe të dytë me elementët e kolonës së gjashtë dhe të shtat-të. Kjo lidhje nuk konsiston në bashkëndarjen e elektroneve por në marrjen e tyre nga elementi me elektronegativitet më të lartë. Për shembull;HCl, hidrogjeni është element i kolonës së parë hidhet me klorin, kjo lidhje nuk është kovalente sepse klori që është më elektronegativ se hidrogjeni mban elektonet më afër vetes. Per shembull: NaCl(kripa e kuzhines)

Na 1s2 2s2 2p6 3s1 Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Atomi i natriumi që gjendet në shtresen e fundit kalon në klor dhe bëhet lidhja jonike pra në bazë të joneve.