Jump to content

MREN

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

MREN (Gjuha malazeze : Crnogorska istraživačka i obrazovna mreža; anglisht: Montenegrin Research and Education Network; shqip: Rrjeti i Kërkimit dhe Arsimit në Mal të Zi) është një koleksion i të gjitha shërbimeve dhe lehtësive të rrjetit që mbështesin kërkesat e informacionit dhe komunikimit të komunitetit të arsimit dhe hulumtimit në Mal të Zi . Qëllimi i vetëm i MREN është të krijojë, promovojë, ofrojë, të marrë pjesë dhe të ruajë bazat e nevojshme për përdorimin e teknologjive moderne të informacionit dhe komunikimit në komunitetin arsimor dhe kërkimor në Mal të Zi. [1] [2] [3]

Përmbledhje[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Një nga misionet kryesore të MREN është lidhja e Rrjetit Akademik me GÉANT dhe mbështetja e përdorimit të konsiderueshëm të rrjeteve kërkimore pan-evropiane dhe botërore nga studiues, shkencëtarë, pedagogë dhe studentë malazezë. Përveç GÉANT, MREN është i përfshirë në projekte të tjera kyçe evropiane: SEERA-EI, EGI-InSPIRE dhe HP-SEE. Projektet e përfunduara në të cilat mori pjesë MREN ishin: SEE-GRID-SCI, SEEREN dhe SEE-GRID . MREN ka objektiva të qarta në përmbushjen e qëllimit të tij për të mbështetur TIK në komunitetin arsimor dhe kërkimor, dhe që përfshin:

 • Krijimi dhe mirëmbajtja e portaleve të internetit për shkëmbimin e ideve dhe informacionit ndërmjet përdoruesve të rrjeteve kërkimore, si dhe ndërmjet grupeve të gjera shoqërore që përdorin teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit;
 • Mbështetje dhe pjesëmarrje në projekte dhe iniciativa për zhvillimin e teknologjive të informacionit në Mal të Zi dhe jashtë saj;
 • Organizimi i seminareve dhe trajnimeve informative për grupe të ndryshme sociale, përfshirë mësimin në distancë;
 • Mbështetja e arsimimit dhe kualifikimit të studentëve dhe specialistëve, që punojnë në fushën e teknologjisë së informacionit;
 • Optimizimi teknologjik, administrativ dhe financiar i lidhjeve të organizatave dhe personave malazezë të fushave shkencore dhe informative me rrjetet kërkimore;
 • Ofrimi i mbështetjes për shkollat dhe institucionet arsimore që ofrojnë trajnime për TIK;
 • Organizimi i seminareve edukative, konferencave, simpoziumeve, ekspozitave dhe ngjarjeve të tjera publike të dedikuara për promovimin e teknologjive të avancuara të informacionit dhe shërbimeve të informacionit multimedial;
 • Konsulencë për zgjidhjet teknologjike për Projektet e TIK-ut, si dhe pjesëmarrjen në nisma kombëtare dhe ndërkombëtare që synojnë zhvillimin e TIK-ut në vendet evropiane.

Sipas objektivave të përcaktuara, MREN ka disa aktivitete në përmbushjen e këtyre objektivave dhe ato janë:

 • Përfaqësimi i Malit të Zi në fushën e rrjeteve kërkimore
 • Promovimi i praktikave dhe teknologjive të e-biznesit.
 • Menaxhimi i Rrjetit Kombëtar të Kërkimit dhe Edukimit
 • Planifikimi, hartimi dhe zbatimi i projekteve teknologjike dhe zhvillimore me theks në fushat e Rrjetit Kërkimor dhe Rrjetit

Për menaxhimin teknik dhe monitorimin e Rrjetit Kombëtar të Kërkimit dhe Arsimit, përgjegjëse është Qendra e Teknologjisë Informative (CIS) e Universitetit të Malit të Zi (UM), ndërsa për aktivitetet profesionale dhe administrative sipas kërkesave të MREN është përgjegjëse Ministria e Shkencës.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ "GÉANT" (në anglisht).
 2. ^ "SEERA-EI" (në anglisht).
 3. ^ "EGI-InSpire" (në anglisht).