Jump to content

Mbivendosja kuantike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Mbivendosje kuantike e gjendjeve dhe dekoherencës

Mbivendosja kuantike është një parim themelor i mekanikës kuantike . Në mekanikën klasike, gjërat si vendndodhja ose impulsi janë gjithmonë të mirëpërcaktuara. Ne mund të mos e dimë se çfarë janë ato në një moment të caktuar, por kjo është një çështje e të kuptuarit tonë dhe jo e sistemit fizik. Në mekanikën kuantike, një grimcë mund të jetë në një mbivendosje të gjendjeve të ndryshme. Megjithatë, një matje e gjen gjithmonë në një gjendje, por para dhe pas matjes, ajo ndërvepron në mënyra që mund të shpjegohen vetëm duke pasur një mbivendosje të gjendjeve të ndryshme.

Matematikisht, ashtu si valët në fizikën klasike, çdo dy (ose më shumë) gjendje kuantike mund të shtohen së bashku ("mbivendosen") dhe rezultati do të jetë një gjendje tjetër kuantike e vlefshme; anasjelltas, çdo gjendje kuantike mund të përfaqësohet si një shumë e dy ose më shumë gjendjeve të tjera të dallueshme. Matematikisht, ai i referohet një vetie të zgjidhjeve të ekuacionit të Shrodingerit : meqenëse ekuacioni i Shrodingerit është linear, çdo kombinim linear i zgjidhjeve do të jetë gjithashtu një zgjidhje(a).