Ndertimi i rrenjes

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Shpjegim
Ky artikull sipas rregullores mbi shkronjat Ç, ç, Ë, ë, bie në kundërshtim me rregulloren e Wikipedisë në gjuhën shqipe, për këtë arsye nuk mund të merret si i saktë derisa të rregullohet.


Kur e vrojtojmë rrënjën e një bime, ne te dallojmë disa zona qe janë te përcaktuara si maja e rrënjës e mbuluar nga kësula koni i rrithjes zona rritëse dhe zona e qimeve thithëse.

Kësula e rrënjës-ndodhet ne rrënjët tokësore dhe ajrore ka rol mbrojtës te bimët ujore kësula formohet. Koni i rritjes ndodhet ne majën e rrënjes i mbrojtur nga kësula. Zonarritese është pjesë shumë e shkurtër nga e cila behet rritja e rrënjës.

Zona e qimeve thithëse - përbehet prej fijeve te holla te quajtura qime thithëse.

Rëndësia rrënjës-përveç rolit themelorqe e kryen përkatësisht përforcimit për truall dhe bartjen e ujit me materie minerale.