Neutralizimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Neutralizimi (në kuptimin trazim i ri, përzierje e re) është dukuri gjatë së cilës materie të ndryshme të dukurisë, vetit e tyre dalluese i shkrijn dhe marrin veti të një materie të re më komplekse, e cila në vete pos vetive të përbashkëta të materieve të përziera ka dhe vetit dalluese të tyre si dhe vetit e reja të krijuara nga ato dallime. Ky lloj neutralizimi ideal, sipas marrëveshjes së kimistëve, arrihet pas përzerjes së substancave ndërmjet veti deri në nivelin e atomeve. Neutralizimi i till i substancave në laborë arrihet brenda periudhave të shkurta kohore, ndërsa në natyrë neutralizimi është në varësi të pandërprerë të rrethit dhe bëhet më thellë se atomia.

Për nxitjen e neutralizimit të masave në labore përdoren katalizatorët. Shpesh si katalizatorë në natyrë përdoret nxehtësia mirëpo nga kimistët përdoren masa të cilat pas arritjes së qëllimit molekulat e tyre tërhiqen lehtë nga molekulat e masës së re të krijuar. Nxitjet në natyrë ndryshojnë atomet dhe rrjedhën e kohës ndërsa në labore kjo nuk ka ndikim në kohë dhe atome. Vetit e masës së re në reaksion me rrethin nuk varen nga numri i molekulave të futura në dukuri por nga lidhjet molekulare gjegjësisht atomike. Në rastet kur lidhjet e ndonjërës nga materiet e hedhura janë shumë të forta, atëherë bëhet "asimilimi" i ndikimit të vetive të materieve tjera në reaksion të masës së re me rrethin.