Osmoza

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Osmosis computer simulation.jpg

Osmoza është dukuri fizike e lidhur ngushtë pas procesit te difuzionit. Kur dy tretësira me përqendrim jo të njëjtë,jo të barabartë,janë të ndara me membranën gjysmëkaluese, për shembull, me membranën qelizore, e cila është e kalueshme për molekulat e ujit, por e kalueshme e dobët ose e pakalueshme për molekulat e disa substancave të tretura (për shembull të sheqerit), do të ndodhë difuzioni i molekulave të ujit nëpër membranën kaluese, madje nga tretësira me përqendrim më të vogël, në tretësirën me përqendrim më të madh.

Në të vërtet difuzioni i ujit kryhet nga hapësira me përqendrim më të madh të molekulave të ujit në drejtim të hapësirës së përqendrimit më të vogël, të tij, domethënë nga hapësira me sasi më të madhe të molekulave të ndonjë substance tjetër (për shembull sheqeri). Forca që e kushtëzon lëvizjen e ujit në drejtim të tretësirës më të përqendruar emërtohet si shtypje osmotike e tretësire së dhënë.