Jump to content

Përça dhe sundo

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Tradita ia atribuon origjinën e motos Filipit II të Maqedonisë: greqisht: διαίρει καὶ βασίλευε diaírei kài basíleue, në greqishten e lashtë, që do të thotë "përça dhe sundo".

Politika përça dhe sundo (latinisht: divide et impera), ose përça dhe pushto, në politikë dhe në sociologji është fitimi dhe ruajtja e pushtetit në mënyrë përçarëse. Kjo përfshin shfrytëzimin e ndarjeve ekzistuese brenda një grupi politik nga kundërshtarët e tij politikë, si dhe krijimin ose forcimin e qëllimshëm të ndarjeve të tilla.

Strategjia, por jo fraza, zbatohet në shumë raste të lashta: ekziston shembulli i Aulus Gabinit, duke e ndarë kombin hebre në pesë konventa, të raportuara nga Flavio Josefi në Librin I, 169–170 të Luftës çifute (De bello Judaico). Straboni gjithashtu raporton në Geographica, 8.7.3 se Lidhja akeane u shpërbë gradualisht kur u bë pjesë e provincës romake të Maqedonisë, pasi romakët i trajtuan shtetet e ndryshme ndryshe, duke dashur të ruanin disa dhe të shkatërronin të tjerët.

Elementet e kësaj teknike përfshijnë:

  • krijimin ose inkurajimin e ndarjeve midis subjekteve për të parandaluar aleancat që mund të sfidonin forcat sovrane dhe shpërndarëse në mënyrë që ato të mbizotërojnë njëra-tjetrën.
  • ndihmën dhe promovimin e atyre që janë të gatshëm të bashkëpunojnë me sovranin
  • nxitjen e mosbesimit dhe të armiqësisë midis pushtetarëve vendas
  • inkurajimin e shpenzimeve të pakuptimta që zvogëlojnë aftësinë për shpenzime politike dhe ushtarake.