Jump to content

Përafrimi i Stirlingut

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Krahasimi i përafrimit të Stirlingut me faktorialin

matematikë, përafrimi i Stirlingut (ose formula e Stirlingut ) është një përafrim për faktorialët . Është një përafrim i mirë, që çon në rezultate të sakta edhe për vlera të vogla të . Është emërtuar sipas James Stirling, megjithëse një rezultat i lidhur, por më pak i saktë u shpall për herë të parë nga Abraham de Moivre . [1]

Një mënyrë për të deklaruar përafrimin përfshin logaritmin e faktorialit:ku shënimi O e madhe do të thotë se, për të gjitha vlerat mjaft të mëdha të , dallimi mes dhe do të jetë të shumtën përpjestimor me logaritmin. Në zbatimet e shkencave kompjuterike të tilla si kufiri i poshtëm në rastin më të keq për renditjen krahasimore, është i përshtatshëm të përdoret në vend të kësaj logaritmi binar, duke dhënë formën ekuivalenteTermi i gabimit në secilën bazë mund të shprehet më saktë si , që korrespondon me një formulë të përafërt për vetë faktorialin,Këtu është shenja do të thotë që të dy anët e barazimit janë asimptotike, domethënë se raporti i tyre tenton drejt në 1 si tenton drejt infinitit. Versioni i mëposhtëm i kufirit vlen për të gjitha dhe jo vetëm asimptotikisht :