Përcjellshmëria

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Materialet të cilat më së shumti e përcjellin elektricitetin janë metalet .Përcjellës rrymës elektrike te metalet janë elektronet dhe rrjeta jonike.

Pasi që metalet janë përcjellës të rendit të parë të elekricitetit , në rendin e dytë janë elektrolitët (tretësirat) , ku përcjellës të rrymës elektrike janë jonet pozitive dhe negative.