Përdoruesi:Gentius

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gentian Luli. Viti i lindjes 1971. Shqipëri. Gjermani. Artist. Historian.

Në faqen "Diskutimet" pastaj "Redakto" mund të shkruani në fund të saj, në qoftë se dëshironi të më shkruani diçka. Unë do t'ju përgjigjem po aty. Në rast se dëshironi t'ju përgjigjem në adresën ose faqen tuaj, ma thoni dhe bëni të dhënat përkatëse.

Artikuj të hartuar nga unë:

Feja islame. Sheriati (Sharia). Kritika ndaj fesë islame. Islamizmi. Historia e fesë islame. Kurani. Allahu. Muhameti. Deklarata e Kajros për të drejtat e njeriut në islam. Ekspansioni islamik. Apostazia në fenë islame. Liria e besimit në fenë islame. Xhihadi. Dhimmi. Dar al-harb-i. Harbi. Dar al-islam-i. Umma. Fatva. Xhizja. Haraxhi. Sistemi i miletit. Sijar-i. Poliginia. Poliginia në fenë islame. Vrasja me gurë. Zina. Feja islame dhe skllavëria. Bint ʿamm-i. Martesa islamike. Konkubinati. Shkelja e kurorës. Isra dhe miraxh-i. Kalifati. Annemarie Schimmel. Fikh-u. Sunna. Tauhid-i. Hixhra. Qabeja. Ramazani. Hadith-i.