Përdoruesi:Puntori/Copyright

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
MODELI U DIZAJNUA NGA PUNTORI
MODELI ËSHTË I LIRUAR PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM
Public domain

Unë, krijuesi i kësaj pune, këtu e liroj këtë në public domain. Kjo përdoret në të gjithë botën.
E dhuroj që të përdorët nga çdokush për çdo gjë, pa asnjë kusht, përveç nëse ndonjë kusht kërkohet nga ligji.