Përemri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave:

Kemi shtate lloje të përemrave :

 Përemrat  Pronorë im e tu i saj etj
 Përemrat   Pyetës kush cili cila etj
 Përemrat   Dëftorëky kjo  ai ajo kur shoqerohen me emer ose ndajfolje
 Përemrat   Vetorë une ti ai ajo ne ju ata ato
 Përemrat   Lidhorë qe i cili e cila te cilat etj
 Përemrat   e Pacaktuar dikush askush ndonje etj
 Përemrat   Vetëvetor  veten vetveten 

Përemrat pronorë

Fjalët qe tregojnë I kujt është një send,pra,pronarin janë përemra pronorë. E kujt ëshë kjo shtëpi? Imja.

Përemrat pronorë perdoren më vete dhe si përcaktues të emrit. Vëllai im (përcaktues I emrit) është më I madh se yti (më vete). Një torturë e panjohur për trupin tim (përcaktues I emrit).

Përemrat pronorë kur përdoren më vete,marrin mbaresat-I (ata të gjinisë mashkullore) dhe –a (ata të gjinisë femërore):

Veta e parë:imi,imja,yni,jona.

Veta e dyte:yti,jotja,juaji,juaja.

Veta e tretë:I tiji,e tija,I saji,e saja,I tyre,e tyrja.

Në shumës marrin mbaresën –t(ë)dhe disa edhe nyjën e përparme të:

Veta e parë : të mitë,të miat,tanët,tonat.

Veta e dytë : të tutë,të tuat,tuajt,tuajat.

Veta e tretë : te tijtë,të tijat,të sajtë,të sajat,të tyret.

Përemrat pronorë kanë kategorinë gramatikore të vetës,te gjinisë,te numrit dhe te rasës.

Përemrat pronorë kanë dy lakime te veçanta:kur përdoren më vete dhe kur përdoren si përcaktues të emrit.

Anita ështe shoqe e ngushtë me Edrenën ,Gentën dhe Elzën . Ajo - zëvendësim me fjalën anita ( përemer vetor)