Përemri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave:

Kemi shtate lloje të përemrave :

 Përemrat  Pronorë
 Përemrat   Pyetës 
 Përemrat   Dëftorë
 Përemrat   Vetorë
 Përemrat   Lidhorë
 Përemrat   e Pacaktuar
 Përemrat   Vetëvetor   

Përemrat pronorë

Fjalët qe tregojnë I kujt është një send,pra,pronarin janë përemra pronorë. E kujt ëshë kjo shtëpi? Imja.

Përemrat pronorë perdoren më vete dhe si përcaktues të emrit. Vëllai im (përcaktues I emrit) është më I madh se yti (më vete). Një torturë e panjohur për trupin tim (përcaktues I emrit).

Përemrat pronorë kur përdoren më vete,marrin mbaresat-I (ata të gjinisë mashkullore) dhe –a (ata të gjinisë femërore):

Veta e parë:imi,imja,yni,jona.

Veta e dyte:yti,jotja,juaji,juaja.

Veta e tretë:I tiji,e tija,I saji,e saja,I tyre,e tyrja.

Në shumës marrin mbaresën –t(ë)dhe disa edhe nyjën e përparme të:

Veta e parë : të mitë,të miat,tanët,tonat.

Veta e dytë : të tutë,të tuat,tuajt,tuajat.

Veta e tretë : te tijtë,të tijat,të sajtë,të sajat,të tyret.

Përemrat pronorë kanë kategorinë gramatikore të vetës,te gjinisë,te numrit dhe te rasës.

Përemrat pronorë kanë dy lakime te veçanta:kur përdoren më vete dhe kur përdoren si përcaktues të emrit.

Anita ështe shoqe e ngushtë me Edrenën ,Gentën dhe Elzën . Ajo - zëvendësim me fjalën anita ( përemer vetor)