Paga mesatare kombëtare

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Paga mesatare kombëtare është paga mesatare për popullsinë e angazhuar në punë të një kombi. Ajo llogaritet duke mbledhur të gjitha pagat vjetore të të gjithë punonjësve dhe duke pjesëtuar totalin me numrin e punëtorëve. Nuk është e njëjtë me Produktin e Brendshëm Bruto (PBB/GDP) për frymë, i cili llogaritet duke pjesëtuar PBB-në me popullsinë totale të një vendi, duke përfshirë të papunët dhe ata që nuk janë në fuqinë punëtore (p.sh. pensionistët, fëmijët, studentët, etj. . ).