Perifraza

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Perifraza vjen nga greqishtja periphrasis - te folur tërthorazi (peri - tërthorazi, rreth Frasis - mënyre te foluri).

Grup fjalësh ose fjali qe shpreh diçka, e cila mund te jepej me shkurt ose me një fjali. Përdoret për ta thëne diçka me te kuptueshme, për t'i rritur shprehësinë duke vendosur lidhje te tjera, por edhe si eufemizëm e bishtnim.

Shembull :

  • ne vend te themi deveja - themi anija e shkretëtirës duke përdorur perifrazës.

Perifraza është një lloj metonimie, sepse emërton një send a frymor me një tjetër, por ndërsa te metonimia ose sinekdoka një send, frymor a dukuri emërtohet shkurt ose me një fjali, tek perifraza ky emërtim behet me dy ose me shume fjale.