Jump to content

Psikopatologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Psikopatologjia është studimi shkencor i çrregullimeve mendore, që përfshin përpjekjet për të kuptuar shkaqet e tyre gjenetike, biologjike, psikologjike, dhe sociale; skemat e klasifikimit efektive (nosologji); përgjatë të gjitha fazave të zhvillimit; manifestimit; dhe trajtimit. Termi mund t'i referohet gjithashtu përshfaqes së sjelljeve që tregojnë praninë e një çrregullimi mendor.

Fjala psikopatologji ka një origjinë greke: 'psiko' do të thotë "frymë", 'patos' përkufizohet si "vuajtje", dhe " logos" është "studimi i". Në tërësi, psikopatologjia është përcaktuar si origjina e çrregullimeve mendore, se si zhvillohen ata dhe simptomat që mund të prodhojnë tek një person.

Për të kuptuar më mirë se ç'domethënë psikopatologjia, veçanërisht fenomenologjinë (përvoja e brendshme) e atyre të ndikuar nga një çrregullim mendor, merrni parasysh etimologjinë e fjalës. Psikopatologjia vjen nga tri rrënjë: (1) psiko (emër), nga Greqishtja e lashtë ψυχή (psukhē, "shpirt, aft, mendja, fryma e jetës, frymë"). (2) patos (emër), po prej greqishtes së lashtë πάθος, që vjen nga πάσχω (paskhō, "ndiej, vuaj"), dhe në këtë rasë mëton një gjendje në të cilën individi përjeton vuajtje, dhimbje, vdekje, fatkeqësi ose mjerim. (3) -ologji (mbrapashtesë), gjithashtu nga greqishtja e lashtë -λογία -logia, "studimi i" (shih Patologji).

Psikopatologjia merret me studimin dhe hulumtimin e çrregullimeve psikologjike. Një çrregullim psikologjik është "(pamundësia në funksionet konjiktive, emocionale apo të sjelljes) tek një individ, shoqëruar me pezmatim dhe shqetësim në reagime të papritura".

Kësodore, psikopatologjia është studimi shkencore i gjendjeve mendore ku individi ndjen vuajtje të veçantë dhe mjerim, madje në pikën kur ndiejnë që po iu merret shpirti/fryma.

  • Atkinson, L et al. (2004). Shtojcë Çështjet në Psychopathology dhe Ndërhyrjes. Lawrence Erlbaum.
  • Berrios, G. E.(1996) Historia e Mendore Simptomat: Përshkruese Psychopathology që në shekullin e 19-të. Cambridge, Cambridge University Press, ISBN 0-521-43736-90-521-43736-9
  • Frojdi, S (1916) Psychopathology të Jetës së Përditshme. MacMillan.
  • Keating, D P et al. (1991). Konstruktivist Perspektivat Zhvillimore Psychopathology dhe Atipike të Zhvillimit. Lawrence Erlbaum.
  • Maddux, J D et al. (2005). Psychopathology: Themelet për një Bashkëkohore të të Kuptuarit. Lawrence Erlbaum.
  • University Hyrja. (2011). Çrregullime psikologjike. Në të Zbuloni psikologji (pp. 154-155, 157-158, 162-164) [Hyrje]. Toronto, NË: Nelson Arsimit.
  • Sims, A. (2002) Simptomat në Mendje: Një Hyrje Përshkrues Psychopathology (3rd ed). Elsevier. ISBN 0-7020-2627-10-7020-2627-1
  • Widiger, T Një et al. (2000). Të rritur Psychopathology: Çështje dhe të Kundërshtive. Rishikimi vjetor i Psikologjisë.