Jump to content

Pushimi i zjarrit (konflikt)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një armëpushim - jo një kompromis, por një shans për zotërinj me tone të larta që të tërhiqen me hijeshi nga deklaratat e tyre civile të luftës, Nga Thomas Nast, 17 shkurt 1877.

Një pushim zjarri apo armëpushim, është një ndalim i përkohshëm i një lufte në të cilën secila palë bie dakord me tjetrën për të pezulluar veprimet agresive. Armëpushimet mund të jenë ndërmjet aktorëve shtetërorë ose të përfshijnë aktorë joshtetërorë.

Armëpushimet mund të shpallen si pjesë e një traktati formal, por edhe si pjesë e një mirëkuptimi joformal midis forcave kundërshtare. Ato mund të ndodhin nëpërmjet ndërmjetësimit ose ndryshe si pjesë e një procesi paqeje ose të imponohen nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nëpërmjet Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

Qëllimi i menjëhershëm i një armëpushimi është ndalimi i dhunës, por qëllimet themelore të armëpushimeve ndryshojnë. Armëpushimet mund të synojnë të plotësojnë nevoja të kufizuara afatshkurtra (të tilla si ofrimi i ndihmës humanitare), të menaxhojnë një konflikt për ta bërë atë më pak shkatërrues ose të avancojnë përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë paqësore një mosmarrëveshje. Një aktor mund të mos synojë gjithmonë një armëpushim për të çuar përpara zgjidhjen paqësore të një konflikti, por në vend të kësaj t'i japë aktorit një dorë të lartë në konflikt (për shembull, duke riarmatosur dhe ripozicionuar forcat ose duke sulmuar një kundërshtar që nuk dyshon), gjë që krijon pazare problemet që mund t'i bëjnë armëpushimet më pak të mundshme për t'u zbatuar dhe më pak të ngjarë të jenë të qëndrueshme nëse zbatohen.

Qëndrueshmëria e marrëveshjeve të armëpushimit ndikohet nga disa faktorë, si zonat e çmilitarizuara, tërheqja e trupave dhe garancitë dhe monitorimi i palëve të treta (p.sh. paqeruajtja). Marrëveshjet e armëpushimit kanë më shumë gjasa të jenë të qëndrueshme kur ato reduktojnë stimujt për të sulmuar, zvogëlojnë pasigurinë në lidhje me qëllimet e kundërshtarit dhe kur vendosen mekanizma për të parandaluar dhe kontrolluar aksidentet që të shndërrohen në konflikt.