Jump to content

Regjistri i sistemit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Regjistri i sistemit është një bazë të dhënash (ang. database) ku Microsoft Windows, versioni 32 bit, 64 bit dhe Windows Mobile, ruan të gjitha gjitha mjedisat dhe mundësit (ang. options). Këtu në fakt ruhen informacionet e hardware-it, e programeve kompjuterike (ang. Software), përdoruesve, etj.

Është bashkësia e fajllave te windowsit dhe programeve tjera të instaluara në kompjuter në të cilat janë të ruajtura parametrat e funksionimit. Është e këshillueshme që para çdo intervenimi apo modifikimi në regjistër të bëhet një ruajtje apo back-up i regjistrit për shkak se një manipulim i gabuar mund te çoj deri te mosfunksionimi normal i kompjuterit.

Për ta hapur regjistrin në Windows shkruajmë komandën regedit (Start > Run > regedit).