Rrjeti kuantik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Rrjetet kuantike formojnë një element të rëndësishëm të informatikës kuantike dhe sistemeve të komunikimit kuantik. Rrjetet kuantike lehtësojnë transmetimin e informacionit në formën e bitëve kuantikë, të quajtur edhe qubit, ndërmjet procesorëve kuantikë të ndarë fizikisht. Një procesor kuantik është një kompjuter i vogël kuantik që është në gjendje të kryejë portat logjike kuantike në një numër të caktuar qubit-ësh . Rrjetet kuantike funksionojnë në një mënyrë të ngjashme me rrjetet klasike. Dallimi kryesor është se rrjeti kuantik, si informatika kuantike, është më i mirë në zgjidhjen e problemeve të caktuara, të tilla si modelimi i sistemeve kuantike.