Selia

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Selia përdoret për të treguar vend ndodhjen e qendrës a zyrës kryesore të organizatave, institucioneve e formave tjera të ndërmarrjeve me karaktere zyrtare.