Shpërndarja hi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

teorinë e probabiliteti dhe statistikë, shpërndarja hi është një shpërndarje e vazhdueshme probabiliteti . Është shpërndarja e rrënjës katrore të shumës së katrorëve të një bashkësie ndryshoresh rasti të pavarura secila me një shpërndarje normale standarde, ose në mënyrë të njëvlerëshme, shpërndarja e largësisë Euklidiane të ndryshoreve të rastit nga origjina. Kështu, ajo lidhet me shpërndarjen hi-katror duke përshkruar shpërndarjen e rrënjëve katrore pozitive të një ndryshoreje që i bindet një shpërndarjeje hi-katrore.

Nëse janë ndryshore rasti të pavarura, me shpërndarje normale me mesatare 0 dhe devijim standard 1, pastaj statistika

shpërndahet sipas shpërndarjes hi. Shpërndarja hi ka një parametër, , i cili specifikon numrin e shkallëve të lirisë (dmth. numrin e ndryshoreve të rastit ).

Shembujt më të njohur janë shpërndarja Rayleigh (shpërndarja hi me dy shkallë lirie ) dhe shpërndarja Maxwell–Boltzmann e shpejtësive molekulare në një gaz ideal (shpërndarja hi me tre shkallë lirie).

Përkufizimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Funksioni i dendësisë së probabilitetit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Funksioni i dendësisë së probabilitetit (pdf) i shpërndarjes hi është

ku është funksioni gama .

Funksioni mbledhës i shpërndarjes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Funksioni mbledhës i shpërndarjes jepet nga:

ku është funksioni gama i rregulluar .

Vetitë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Momente[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Momentet e papërpunuara më pas jepen nga:

ku është funksioni gama . Kështu, momentet e para të papërpunuara janë:

Nga këto shprehje mund të nxjerrim marrëdhëniet e mëposhtme:

Mesatarja: që llogaritet edhe si për k të mëdha.

Varianca: e cila i afrohet me rritjen e k .

Shtrirja:

Kurtoza e tepërt:

Entropia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Entropia jepet nga:

ku është funksioni poligama .

Përafrim i madh n[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjejmë përafrimin e madh të mesatares dhe variancës së shpërndarjes hi. Kjo ka zbatim p.sh. në gjetjen e shpërndarjes së devijimit standard të një kampioni të popullatës së shpërndarë normalisht, ku është madhësia e kampionit.

Mesatarja është:

Ne përdorim formulën e dyfishimit të Lezhandrit për të shkruar:

,

në mënyrë që:

Duke përdorur përafrimin e Stirlingut për funksionin gamma, marrim shprehjen e mëposhtme për mesataren:

E kështu varianca është:

Shpërndarjet e ndërlidhura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • Nëse atëherë ( shpërndarja hi-katrore )
  • ( Shpërndarja normale )
  • Nëse atëherë
  • Nëse atëherë ( shpërndarje gjysmë normale ) për çdo
  • ( Shpërndarja Rayleigh )
  • ( Shpërndarja Maxwell )
  • , norma Euklidiane e një vektori standard normal të rastit të me dimensione, shpërndahet sipas një shpërndarjeje hi me shkallët e lirisë
  • Shpërndarja chi është një rast i veçantë i shpërndarjes së përgjithësuar të gamës ose shpërndarjes Nakagami ose shpërndarjes joqendrore hi
  • Mesatarja e shpërndarjes hi (shkallëzuar me rrënjën katrore të ) jep faktorin korrigjues në vlerësimin e paanshëm të devijimit standard të shpërndarjes normale .
Shpërndarje të ndryshme hi dhe hi-katrore
Emri Statistikat
shpërndarja hi-katrore
shpërndarja joqendrore hi-katrore
shpërndarja hi
shpërndarja joqendrore hi

Shiko gjithashtu[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]