Jump to content

Shumëgjuhësia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shumëgjuhësia është përdorimi i më shumë se një gjuhe, qoftë nga një folës individual ose nga një grup folësish. Besohet se folësit shumëgjuhësh janë më shumë se folësit njëgjuhësh në popullsinë e botës. Më shumë se gjysma e të gjithë evropianëve pretendojnë se flasin të paktën një gjuhë tjetër përveç gjuhës së tyre amtare; por shumë lexojnë dhe shkruajnë në një gjuhë. Të qenit shumëgjuhësh është e dobishme për njerëzit që duan të marrin pjesë në tregti, globalizim dhe hapje kulturore. Për shkak të lehtësisë së aksesit në informacion të lehtësuar nga interneti, ekspozimi i individëve ndaj shumë gjuhëve është bërë gjithnjë e më i mundshëm. Njerëzit që flasin disa gjuhë quhen gjithashtu poliglotë.

Folësit shumëgjuhësh kanë përvetësuar dhe kanë mbajtur të paktën një gjuhë gjatë fëmijërisë, të ashtuquajturën gjuhë të parë (L1). Gjuha e parë (nganjëherë e quajtur edhe gjuha amtare) zakonisht fitohet pa arsimim zyrtar, me mekanizma për të cilët studiuesit nuk pajtohen. Fëmijët që përvetësojnë dy gjuhë në origjinë nga këto vite të hershme quhen dygjuhësh të njëkohshëm. Është e zakonshme që të rinjtë dygjuhësh të njëkohshëm të jenë më të aftë në një gjuhë se në tjetrën.

Njerëzit që flasin më shumë se një gjuhë janë raportuar të jenë më të mirë në mësimin e gjuhëve në krahasim me njëgjuhëshat.

Shumëgjuhësia në informatikë mund të merret si pjesë e një vazhdimësie ndërmjet ndërkombëtarizimit dhe lokalizimit. Për shkak të statusit të anglishtes në informatikë, zhvillimi i softuerit pothuajse gjithmonë e përdor atë (por jo në rastin e gjuhëve të programimit jo të bazuara në anglisht). Disa softuerë tregtarë fillimisht janë të disponueshëm në një lloj në anglisht dhe llojet shumëgjuhëshe, nëse ka, mund të prodhohen si opsione alternative bazuar në origjinalin anglisht.