Simboli Plus(+)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shenja Plus (+) është një operator binar që tregon shtimin ose mbledhje, ashtu si në 2 + 3 = 5. Ky simbol mund të përdoret kur ajo është e dëshiruar për të theksuar se nje numer edhe pozitiv e një , sidomos kur kemi ë bejmë punë edhe me të kundërta me negative (+5 kundrejt -5)

Shenja e plus gjithashtu mund të tregojnë shumë aktivitetet e tjera, në varësi të sistemit matematikor të nën shqyrtim. Shumë struktura algjebrike kanë nje funksion qe quhet thirrur ekuivalent, përveç kësaj. Ajo është konvencionale për të përdorur shenjë plus vetëm për të treguar operacione komutative. për më tepër, simbolika është zgjeruar për të, shumë të ndryshme të operacioneve; plus mund të thotë:

  • ekskluzive ose (zakonisht të shkruar ⊕): 1 + 1 = 0, 1 + 0 = 1
  • logjike disjunction (zakonisht të shkruar ∨): 1 + 1 = 1, 1 + 0 = 1