Përshtatja e filtrit të abuzimit

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 21 janar 2013 18:53 by EuriditiVersion from 21 janar 2013 18:58 by Euriditi
Veprime për t’u ndërmarrë, kur ka përputhje
Veprime për t’u ndërmarrë, kur ka përputhje
 
Ndalo
Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.