Ndryshimet e fundit të filtrit

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Përmirëso kërkimin
Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit
Filtër Koha Përdoruesi Përshkrimi i filtrit publik Flamujt Veprimet Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndihmësi i Artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: Ndihmësi i Artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndihmësi i Artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: Ndihmësi i Artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 00:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndihmësi i Artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: Ndihmësi i Artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 00:27 Xaosflux (diskuto | kontribute) Etiketat ndihmësi i artikujve  
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 00:26 Xaosflux (diskuto | kontribute) Etiketat ndihmësi i artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 00:25 Xaosflux (diskuto | kontribute) Etiketat ndihmësi i artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 00:25 Xaosflux (diskuto | kontribute) etiketat ndihmësi i artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
 
18 12 korrik 2022 23:01 Xaosflux (diskuto | kontribute) 1 E Fshirë
  Ndryshimet
  18 12 korrik 2022 23:01 Xaosflux (diskuto | kontribute) 1  
   Ndryshimet
   18 12 korrik 2022 23:00 Xaosflux (diskuto | kontribute) 1  
   • Shënjo: TestTag1
    
   12 7 mars 2021 01:48 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   12 7 mars 2021 01:47 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   7 11 tetor 2020 11:24 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   12 19 korrik 2020 10:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   9 8 qershor 2020 15:55 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   9 8 qershor 2020 15:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   6 7 qershor 2020 15:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   12 5 maj 2020 16:16 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   12 5 maj 2020 15:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   15 4 maj 2020 19:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   15 3 maj 2020 17:29 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   12 3 maj 2020 17:29 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   10 3 maj 2020 17:28 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
   Ndryshimet
   9 3 maj 2020 17:28 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   8 3 maj 2020 17:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
   Ndryshimet
   7 3 maj 2020 17:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   6 3 maj 2020 17:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   15 3 maj 2020 17:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   12 3 maj 2020 17:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   10 3 maj 2020 17:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
   Ndryshimet
   9 3 maj 2020 17:22 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   8 3 maj 2020 17:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
   Ndryshimet
   7 3 maj 2020 17:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   6 3 maj 2020 17:13 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   2 3 maj 2020 17:11 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
   Ndryshimet
   6 30 prill 2020 22:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   6 30 prill 2020 22:21 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   15 30 prill 2020 15:40 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   15 30 prill 2020 00:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   10 30 prill 2020 00:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
   Ndryshimet
   9 30 prill 2020 00:07 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   7 30 prill 2020 00:07 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   15 29 prill 2020 23:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   15 29 prill 2020 23:44 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
    
   13 29 prill 2020 05:01 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Emra përdoruesish fyes E Fshirë
   • Ndalo: abusefilter-disallowed
   Ndryshimet
   13 29 prill 2020 04:13 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Emra përdoruesish fyes E Fshirë
   • Ndalo: abusefilter-disallowed
    
   2 29 prill 2020 04:05 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
   Ndryshimet
   13 29 prill 2020 01:46 Xaosflux (diskuto | kontribute) Abusive account names E fshehur
   • Ndalo: abusefilter-disallowed
    
   7 28 prill 2020 23:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   7 28 prill 2020 23:19 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit