Ndryshimet e fundit të filtrit

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
Përmirëso kërkimin
Filtër Koha Përdoruesi Përshkrimi i filtrit publik Flamujt Veprimet Ndryshimet
6 30 prill 2019 23:49 Olsi (Diskuto | kontribute) Artikull i ri shume i shkurter I Aktivizuar
 • Shënjo: artikull i ri i shkurter
 
5 30 prill 2019 22:22 Olsi (Diskuto | kontribute) Varg i gjate karakteresh pa hapesira I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
 
4 30 prill 2019 22:18 Olsi (Diskuto | kontribute) Artikull i ri i gjate pa wiki markup I Aktivizuar
 • Shënjo: artikull i ri pa wiki markup
 
3 30 prill 2019 22:15 Olsi (Diskuto | kontribute) Boshatisje e artikullit nga perdorues i ri I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
 
2 25 shkurt 2018 23:28 Olsi (Diskuto | kontribute) Shtim emoji I Aktivizuar
 • Paralajmëro: abusefilter-warning
 • Ndalo
 
1 21 janar 2013 18:09 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Paralajmëro: abusefilter-warning-testeditwarn
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 18:07 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 18:01 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 18:00 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 17:58 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 17:53 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
  Ndryshimet
  1 21 janar 2013 17:52 Euriditi (Diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar