Ndryshimet e fundit të filtrit

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
Përmirëso kërkimin
Filtër Koha Përdoruesi Përshkrimi i filtrit publik Flamujt Veprimet Ndryshimet
6 1 maj 2019 00:49 Olsi (diskuto | kontribute) Artikull i ri shume i shkurter I Aktivizuar
 • Shënjo: artikull i ri i shkurter
 
5 30 prill 2019 23:22 Olsi (diskuto | kontribute) Varg i gjate karakteresh pa hapesira I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
 
4 30 prill 2019 23:18 Olsi (diskuto | kontribute) Artikull i ri i gjate pa wiki markup I Aktivizuar
 • Shënjo: artikull i ri pa wiki markup
 
3 30 prill 2019 23:15 Olsi (diskuto | kontribute) Boshatisje e artikullit nga perdorues i ri I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
 
2 26 shkurt 2018 00:28 Olsi (diskuto | kontribute) Shtim emoji I Aktivizuar
 • Paralajmëro: abusefilter-warning
 • Ndalo
 
1 21 janar 2013 19:09 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Paralajmëro: abusefilter-warning-testeditwarn
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 19:07 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 19:01 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 19:00 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 18:58 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
 • Ndalo
 • Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Ndryshimet
1 21 janar 2013 18:53 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar
  Ndryshimet
  1 21 janar 2013 18:52 Euriditi (diskuto | kontribute) Filtri i bllokimit të tekstit standart I Aktivizuar