Ndryshimet e fundit të filtrit

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
Përmirëso kërkimin
Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit
Filtër Koha Përdoruesi Përshkrimi i filtrit publik Flamujt Veprimet Ndryshimet
12 7 mars 2021 02:48 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
12 7 mars 2021 02:47 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
7 11 tetor 2020 12:24 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
12 19 korrik 2020 11:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
9 8 qershor 2020 16:55 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
9 8 qershor 2020 16:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
6 7 qershor 2020 16:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
12 5 maj 2020 17:16 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
12 5 maj 2020 16:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
15 4 maj 2020 20:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
15 3 maj 2020 18:29 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
12 3 maj 2020 18:29 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
10 3 maj 2020 18:28 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
Ndryshimet
9 3 maj 2020 18:28 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
8 3 maj 2020 18:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
7 3 maj 2020 18:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
6 3 maj 2020 18:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
15 3 maj 2020 18:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
12 3 maj 2020 18:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
10 3 maj 2020 18:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
Ndryshimet
9 3 maj 2020 18:22 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
8 3 maj 2020 18:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
7 3 maj 2020 18:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
6 3 maj 2020 18:13 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
2 3 maj 2020 18:11 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
6 30 prill 2020 23:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
6 30 prill 2020 23:21 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
15 30 prill 2020 16:40 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
15 30 prill 2020 01:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
10 30 prill 2020 01:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
Ndryshimet
9 30 prill 2020 01:07 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
7 30 prill 2020 01:07 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
15 30 prill 2020 00:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
15 30 prill 2020 00:44 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
 
13 29 prill 2020 06:01 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Emra përdoruesish fyes E Fshirë
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
Ndryshimet
13 29 prill 2020 05:13 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Emra përdoruesish fyes E Fshirë
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
 
2 29 prill 2020 05:05 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
13 29 prill 2020 02:46 Xaosflux (diskuto | kontribute) Abusive account names E fshehur
 • Ndalo: abusefilter-disallowed
 
7 29 prill 2020 00:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
7 29 prill 2020 00:19 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
8 29 prill 2020 00:18 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
2 29 prill 2020 00:15 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive  
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
2 28 prill 2020 21:10 Xaosflux (diskuto | kontribute) Figura emotive  
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
2 28 prill 2020 19:06 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive  
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
6 25 prill 2020 16:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
6 15 prill 2020 13:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
9 15 prill 2020 13:11 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
6 15 prill 2020 12:57 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
4 14 prill 2020 19:36 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Artikull i ri i gjate pa wiki markup E Fshirë
  Ndryshimet
  2 14 prill 2020 19:34 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Shtim emoji E Fshirë
  • Paralajmëro: abusefilter-warning
  • Ndalo: abusefilter-disallowed
  Ndryshimet
  Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit