Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 3 maj 2020 18:26 by Klein MuçiVersion from 7 qershor 2020 16:23 by Klein Muçi
Informacione themelore
Shënime:
Filtri bllokon krijimin e artikujve të rinj me më pak se 80 bite informacion dhe krijimin e faqeve në hapësirat e tjera me më pak se 20 bite informacion nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon krijimin e artikujve të rinj me më pak se 100 bite informacion dhe krijimin e faqeve në hapësirat e tjera me më pak se 20 bite informacion nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.


Filtri lejon krijimin e faqeve të ridrejtimit e kthjellimit dhe nuk vepron mbi faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Filtri lejon krijimin e faqeve të ridrejtimit e kthjellimit dhe nuk vepron mbi faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.


Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.