Të gjithë regjistrat

Jump to navigation Jump to search

Kjo faqe tregon një pamje të përmbledhur të regjistrave të ngarkimeve, grisjeve, mbrojtjeve, bllokimeve, dhe të veprimeve administrative. Mundeni të kufizoni informactionin sipas tipit të regjistrit, emrit të përdoruesit, si dhe faqes në çështje.

Regjistrat
  • 3 maj 2020 23:06 Bacaaliu diskuto kontributecreated faqe Ismail Aliu (Faqe e re: Ismail Aliu ka lindur në Jazhincë të Tetovës, me 1Nëntor 1954, në një familje të madhe, në një shtëpi tipike të familjeve fshatare. Familja është shpërngulur në qytetin...) Etiketat: Përpunim pamor Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari
  • 3 maj 2020 14:54 Bacaaliu diskuto kontributecreated faqe List e shkrimtarëve shqiptarë: SH (Faqe e re: Ismail Aliu ka lindur në Jazhincë të Tetovës, me 1Nëntor 1954, në një familje të madhe, në një shtëpi tipike të familjeve fshatare. Familja është shpërngulur në qytetin...) Etiketat: Përpunim pamor Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari
  • 14 shkurt 2020 15:16 Bacaaliu diskuto kontributecreated faqe Përdoruesi:Bacaaliu (Faqe e re: Ismail Aliu ka lindur në Jazhincë të Tetovës, me 1Nëntor 1954, në një familje të madhe, në një shtëpi tipike të familjeve fshatare. Familja është shpërngulur në qytetin...) Etiketat: Përpunim pamor Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari
  • 6 dhjetor 2019 18:39 Llogaria e përdoruesit Bacaaliu diskuto kontribute u krijua. Etiketat: Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari