Stampa:Folja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Folja
Mënyra dëftore
E tashme E pakryer E kyer E kryer e thjeshtë E kryer e plotë E ardhme
unë - {{{1}}}
ti - {{{2}}}
ai/ajo - {{{3}}}
ne - {{{4}}}
ju - {{{5}}}
ata/ato - {{{6}}}
unë - {{{7}}}
ti - {{{8}}}
ai/ajo - {{{9}}}
ne - {{{10}}}
ju - {{{11}}}
ata/ato - {{{12}}}
unë - {{{13}}}
ti - {{{14}}}
ai/ajo - {{{15}}}
ne - {{{16}}}
ju - {{{17}}}
ata/ato - {{{18}}}
unë - {{{19}}}
ti - {{{20}}}
ai/ajo - {{{21}}}
ne - {{{22}}}
ju - {{{23}}}
ata/ato - {{{24}}}
unë - {{{25}}}
ti - {{{26}}}
ai/ajo - {{{27}}}
ne - {{{28}}}
ju - {{{29}}}
ata/ato - {{{30}}}
unë - {{{31}}}
ti - {{{32}}}
ai/ajo - {{{33}}}
ne - {{{34}}}
ju - {{{35}}}
ata/ato - {{{36}}}
Mënyra dëftore Mënyra dëshirore Mënyra kushtore Mënyra lidhore Mënyra urdhërore
E ardhme e përparme E tashme E tashme E kyer E tashme E tashme
{{{37}}}
E pakryer
{{{38}}}
E kryer
{{{39}}}
E kryer e plotë
{{{40}}}
unë - {{{41}}}
ti - {{{42}}}
ai/ajo - {{{43}}}
ne - {{{44}}}
ju - {{{45}}}
ata/ato - {{{46}}}
unë - {{{47}}}
ti - {{{48}}}
ai/ajo - {{{49}}}
ne - {{{50}}}
ju - {{{51}}}
ata/ato - {{{52}}}
unë - {{{53}}}
ti - {{{54}}}
ai/ajo - {{{55}}}
ne - {{{56}}}
ju - {{{57}}}
ata/ato - {{{58}}}
unë - {{{59}}}
ti - {{{60}}}
ai/ajo - {{{61}}}
ne - {{{62}}}
ju - {{{63}}}
ata/ato - {{{64}}}
ti - {{{65}}}
ju - {{{66}}}
Mënyra pjesore Mënyra paskajore Mënyra përcjellore Foljet në gjuhën shqipe kanë tri kohë kryesore: e kaluara , e tashmja dhe e ardhmja e këto kohë ndahen në kohë : të thjeshta dhe të përbëra. Përveç kohës foljet kanë edhe mënyrat, kështu që zgjedhimi i foljeve bëhet në kohë dhe mënyra si mësipër.
E tashme
{{{67}}}
E kryer
{{{68}}}
E tashme
{{{69}}}
E tashme
{{{70}}}
E kryer
{{{71}}}