Stepa

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Stepa është krahinë gjysëm e thatë e rrafshët ose e valëzuar, që shtrihet në brezin tropikal ndërmjet savaneve dhe shkretirave) dhe të mesëm ( thellë në brendësinë e kontinentve). Sipërfaqe më të mëdha të stepave shtrihen: në Evroazi, në Amerikën Veriore dhe në Amerikën Jugore, në Australi dhe në Afrikë (Sudan).

Stepa karakterizohet për bimësi kryesisht barishtore. Stepat kanë shtrirje në zonën stepyjore dhe zëne një sipërfaqe të madhë. Shumë stepa sot janë të lavëruara dhe përbëjnë tokat më frytëdhënëse.


Stepat në Kazakistan dhe Uzbekistan


Stemat ndryshe mund të quhen edhe bimë të ulëta me gjatësi 0-2m. Aty bota shtazore është e varfër. Jetojnë kryesisht insekte, flutura dhe shpendë. Shpendët çerdhet e tyre i ndërtojnë në tokë. Vezët e tyre kanë ngjyrë të ngjajshme me mjedisin, për të mos u dalluar nga armiqtë. Në to është zhvilluar një bimesi barishtore me lartësi 1-2m e cila zhvillohet dhe lulëzon në kohën e reshjeve (pranvere - fillimi i verës). Në periudhen e thatë bimësia e stepës i humbet ngjyrat. Kafsha e saj karakteristike është bizoni i cili është edhe një kafshe shumë e zhvilluar ne zhdukje. Kafshë tjetër është edhe lopa e kuqe.