Stepa

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Stepa është krahinë gjysëm e thatë e rrafshët ose e valëzuar, që shtrihet në brezin tropikal ndërmjet savaneve dhe shkretirave) dhe të mesëm ( thellë në brendësinë e kontinentve).Sipërfaqe më të mëdha të stepave shtrihen : në Evroazi, në Amerikën Veriore dhe në Amerikën Jugore, në Australi dhe në Afrikë ( Sudan). Stepa karakterizohet për bimësi kryesisht barishtore.Stepat kane shtrirje be zonen steppyjore dhe zëne nje siperfaqe te madhe. Shum stepa sot janë të lavëruara dhe përbëjnë tokat më frytëdhënëse.

Stepat në Kazakistan dhe Uzbekistan

Aty bota shtazore është e varfër.Jetojnë kryesisht insekte,flutura dhe shpendë. Shpendët çerdhet e tyre i ndërtojnë në tokë.Vezët e tyre kanë ngjyrë të ngjajshme me mjedisin,për të mos u dalluar nga armiqte.Ne to është zhvilluar një bimesi barishtore me lartesi 1-2m e cila zhvillohet dhe lulezon ne kohen e reshjeve(pranvere,fillimi i veres).Ne periudhen e thate bimesia e stepes i humbet ngjyrat.Kafsha e saj karakteristike është bizoni i cili është edhe një kafshe shume e zhvilluar ne zhdukje.