Jump to content

Telefoni celular me parapagesë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shenjë tipike që tregon se ku mund të bëhen mbushjet.

Një pajisje celulare me parapagesë, e njohur gjithashtu si një pajisje celulare paguaj teksa shkon (PAYG), paguani kur flisni, paguani dhe shkoni, telefon shko ose telefon me parapagim, është një pajisje celulare si një telefon për e cila kredia është blerë para përdorimit të shërbimit. Kredia e blerë përdoret për të paguar shërbimet e telekomunikacionit në pikën ku aksesohet ose konsumohet shërbimi. Nëse nuk ka kredi, atëherë qasja refuzohet nga rrjeti celular ose nga rrjeti inteligjent. Përdoruesit mund të mbushin kredinë e tyre në çdo kohë duke përdorur një sërë mekanizmash pagese. ("Pay-as-you-go"(paguaj teksa shkon), "PAYG", dhe terma të ngjashëm përdoren gjithashtu për shërbime të tjera jo-telekomunikuese të paguara me paradhënie.)

Metoda tjetër e faturimit (dhe ajo që zakonisht quhet kontratë celulare) është telefoni celular me pagesë, ku një përdorues lidh një kontratë afatgjatë (që zgjat 12, 18 ose 24 muaj) ose një kontratë afatshkurtër (gjithashtu zakonisht e referuar si një kontratë e përhershme ose një kontratë 30-ditore) dhe një marrëveshje faturimi me një operues të telefonisë celulare (operues i rrjetit virtual celular ose operues i rrjetit celular).