Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare janë një bashkësi hipotezash dhe konceptesh që synojnë të shpjegojnë dukuri të ndryshme duke specifikuar raportin ndërmjet koncepteve. Qëllimi përfundimtar i teorive është të parashikojë dukuri. Teoritë shjegojnë ose përshkruajnë,ndrryshimet në sistemin ndërkombetar, ndryshimet në njesitë e këtij sistemi, ndryshimet e proceseve dhe të strukturave. Teoritë janë racionaliste dhe reflektiviste. Një ndër teoritë reflektiviste është dhe realizmi klasik.