Teshehudi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Teshehudi (Arabisht: تشهد‎‎) thuhet në namaz, ku myslimani është ulur dhe është drejt kiblës.

Hanefitë dhe Hanbelitë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Hanefitë dhe Hanbelitë e recitojnë teshehudin kështu:

Arabisht: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

Transliterimi: At-taḥiyyātu lillāhi, wa -ṣ-ṣalawātu wa -ṭ-ṭayyibātu. As-salāmu ʿalayka ayyuhā n-nabīyyu wa-raḥmatu llāhi wa-barakātuh. As-salāmu ʿalaynā wa-ʿalā ʿibādi llāhi ṣ-ṣāliḥīn. Ašhadu an lā ilāha illā llāhu wa-ašhadu anna Muḥammadan ʿabduhu wa-rasūluh.

Shqip: Përshëndetjet qofshin Zotit dhe lutjet dhe veprat e mira. Paqja qoftë mbi ty, O Profet dhe mëshira e Zotit dhe bekimet e tij. Paqja qoftë mbi ne dhe robërit e drejtë të Allahut. Dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Allahut.

Malikit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Malikit e recitojnë teshehudin kështu:

Arabisht: التحيات لله الزكيات لله والطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله

Transliterimi: at-taḥiyyātu li-llāh az-zakiyyātu li-llāh aṭ-ṭayyibātu-ṣ-ṣalawātu li-llāh. as-salāmu ʿalayka ʾayyuha-n-nabiyyu wa raḥmat allāhi wa barakātuhu. as-salāmu ʿalayna wa ʿalā ʿibād illāhi-ṣ-ṣalihīn. ʾash-hadu ʾan lā ʾilāha ill-Allāhu waḥdahu lā sharīka lah, wa ash-hadu anna muḥammadan ʿabduhu wa rasūluhu.

Shqip: Përshëndetjet, veprat e mira. fjalët e mira dhe lutjet qofshin Zotit. Paqja qoftë mbi ju, O Profet, mëshira e Zotit dhe bekimet e tij. Paqja qoftë mbi ne dhe mbi robërit e drejtë të Allahut. Dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe s'ka shok tek Ai, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij.

Shafiitë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shafiitë e recitojnë teshehudin kështu:

Arabisht: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله

Transliterimi: at-tāḥīyyātu-l-mubārakātu ṣ-ṣalawātu ṭ-ṭayyibātu li-llāh. as-salāmu ʿalayka ʾayyuhā n-nabī wa-raḥmat allāhi wa-barakātuhu. as-salāmu ʿalayna wāʿala ʿibād illāhi ṣ-ṣāliḥīn. ʾashhadu ʾan lā ʾilāha illā -llāh wa-ʾashhadu ʾanna muḥammadan rasūlu -llāh.

Shqip: Përshëndetjet e bekuara, lutjet dhe veprat e mira qofshin Zotit. Paqja qoftë mbi ty, O Profet dhe mëshira e Zotit dhe bekimet e tij. Paqja qoftë mbi ne dhe mbi robërit e drejtë të Allahut. Dëshmoj se s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi është i dërguari i tij.

Shiitët[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shiitët e recitojnë teshehudin kështu:

Arabisht: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وآل محمد

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين

Transliterimi: al-ḥamdu li-llāhi, ʾashhadu ʾan lā ilāha illā -llāh waẖdahu lā sharīka lahu wa-ʾashhadu ʾanna muḥhammadan ʿabduhu wa-rasūluhu. allāhumma ṣalla ʿala muḥammadin wa-ʾāl muḥammad. as-salāmu ʿalayka ʾayyuhā n-nabī wa-raḥmat allāhi wa-barakātuhu. as-salāmu ʿalayna wāʿala ʿibād illāhi ṣ-ṣāliḥīn.

Shqip: Lavdërimet qofshin Zotit. Dëshmoj se s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe s'ka shok Ai, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob i tij dhe profet i tij. O Zot, dhuroji bekimet Muhammedit dhe familjes së tij. Paqja qoftë mbi ty, O Profet dhe mëshira e Zotit dhe bekimet e tij. Paqja qoftë mbi ne dhe mbi robërit e drejtë të Allahut.