Wikipedia:Artikuj të përkryer/Kandidatura

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Këtu mbahen votimet për të cilësuar një artikull si të përkryer.

Që një artikull të cilësohet si i përkryer ai duhet të ketë një shtjellim shterrues të temës me paanësi, pa u zgjatur më shumë seç duhet e pa u bërë monoton, burime të formatuara mirë për të mbështetur çdo informacion që përfshihet në të dhe një formatim të drejtë të tekstit e detajeve teknike si kategoritë, lidhjet e materialet multimediale. Për këtë ndëmerret një votim, ku së paku dy të tretat duhet të jenë pro vlerësimit të tij si i përkryer. Megjithatë, cilësimi përfundimtar si i përkryer do të bëhet nga një administrator, i cili do të bazohet në argumentet e diskutuesve për përmbushjen e kritereve e jo vetëm te votat e grumbulluara. Mbyllja e votimeve nga një anëtar i thjeshtë gjithashtu është e mundur nëse të gjitha palët e përfshira janë paqësore për miratim apo mosmiratim. Votimet do të zgjasin minimalisht 1 javë dhe maksimalisht 4 muaj. Nëse pas 4 muajve nuk është grumbulluar ende numri minimal i 3 votave, atëherë votimi do të vazhdojë derisa ky numër të arrihet.

Propozimi

Për të propozuar një artikull si të përkryer krijoni kandidaturën dhe vendosni stampën {{APK}} në krye të artikullit. Së fundmi, te pjesa Kandidatura më poshtë shkruani {{Wikipedia:Artikuj të përkryer/Kandidatura/Votime/Titulli i artikullit}}.

Kujdes! Sigurohuni që të keni zëvendësuar gjithmonë pjesën Titulli i artikullit me titullin e artikullit që doni të kandidoni.


Stampa të dobishme në votime

Kandidatura

Diskutimi

Votimi

Për të shpehur qendimin tuaj se duhet apo jo ky artikull të jetë perfekt votoni me PËR , ASNJANËS ose KUNDËR .

Diskutimi

Votimi

Për të shpehur qendimin tuaj se duhet apo jo ky artikull të jetë perfekt votoni me PËR , ASNJANËS ose KUNDËR .

Komentet

  • Pothuajse gjysma e referimeve jane ne gjuhen shqipe.

Paraqisni komentet edhe këshillat për të përmirësuar ende artikullin.

Votimi

Për të shpehur qendimin tuaj se duhet apo jo ky artikull të jetë perfekt votoni me PËR , ASNJANËS ose KUNDËR .

Komentet

Paraqisni komentet edhe këshillat për të përmirësuar ende artikullin.

Votimi

Për të shpehur qendimin tuaj se duhet apo jo ky artikull të jetë perfekt votoni me PËR , ASNJANËS ose KUNDËR .

Komentet

Paraqisni komentet edhe këshillat për të përmirësuar ende artikullin.

Votimi

Për të shpehur qendimin tuaj se duhet apo jo ky artikull të jetë perfekt votoni me PËR , ASNJANËS ose KUNDËR .

Diskutimi

Votimi

Për të shpehur qendimin tuaj se duhet apo jo ky artikull të jetë perfekt votoni me PËR , ASNJANËS ose KUNDËR .

Arkiva e plotë e votimeve për artikujt e përkryer gjendet në sirtarin anash.