Jump to content

Wikipedia:Kush e shkruan Wikipedinë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ti e shkruan!   . . . Po, çdokush mund të jetë i guximshëm dhe të redaktojë një artikull ekzistues ose të krijojë një artikull të ri, dhe vullnetarët nuk kanë nevojë për ndonjë trajnim zyrtar. Njerëzit që krijojnë dhe modifikojnë artikuj në Wikipedia vijnë nga shumë vende, individë që sjellin diçka ndryshe, pavarësisht nëse bëhet fjalë për aftësi hulumtuese, ekspertizë teknike, shkathtësi shkrimi apo aftësi organizative, por më e rëndësishmja një gatishmëri për të ndihmuar. Cilido kontribues i kësaj enciklopedie, i paregjistruar dhe regjistruar, quhet " Wikipedian ", ose, më zyrtarisht, "redaktor". Pothuajse të gjithë Wikipedianët janë vullnetarë . Me pjekurinë e rritur dhe dukshmërinë e Wikipedias, janë shfaqur kategori të tjera të Wikipedianëve, siç janë Wikipedianët rezidentë dhe studentët me detyra që kanë të bëjnë me redaktimin e Wikipedia.

Kush kontribuon në Wikipedia?

Kontribimet vijnë nga segmente të larmishme demografike dhe etnografike:

 • Meshkujt e moshës 20-vjeçare dhe meshkujt në pension - janë demografia më e madhe
 • 10% - 20% gra të moshave të ndryshme - nën-përfaqësim domethënës i paraqitur ne artikullin Paragjykimi Gjinor në Wikipedia dhe projektin Hendeku Gjinor
 • Studentët (p.sh., në kontekstin e një kursi)
 • Entuziastë (p.sh., njerëz me interes për një temë të veçantë, si fluturat)
 • Insajderët (p.sh., njerëz që punojnë për një organizatë, siç është Sierra Club)
 • Amatorët (p.sh., njerëz që shohin ndonjë problem me një artikull dhe duan të ndihmojnë)
 • Studiuesit (p.sh. studiuesit që duan të përdorin Wikipedia si një platformë shtesë për shpërndarje)
 • Arkivistët (p.sh., njerëz që punojnë ose vullnetarë në një muze, arkiv, ose bibliotekë që duan të kontribuojnë artifakte, si pikturat e shekullit të 18-të)
 • Tregtarët (p.sh., individë, staf, anëtarë ose një firmë që kërkojnë të promovojnë një produkt, shërbim ose markë)
 • Keqbërësit (p.sh. vandalët).

Shumë njerëz në komunitetin e Wikipedia janë të vetëdijshëm se demografia e cila redakton faqen mund të çojë në një paragjykim sistematik në përmbajtjen e faqes dhe ka përpjekje për të korrigjuar këto paragjykime .

Si kontribuojnë redaktorët në Wikipedia?

Përmbajtja e çdo artikulli të veçantë i nënshtrohet diskrecionit editorial të zhvilluar përmes konsensusit. Wikipedia nuk është gazetë, që do të thotë se nuk mund të shkruajmë pafund për çdo temë. Pra, ka kufij në atë që duhet të përfshijmë, dhe veçanërisht se si duhet ta shkruajmë atë. Kur një artikull është i paplotë ose i pasaktë, mund ta ndryshoni artikullin për të qenë më i saktë dhe / ose i dobishëm. Dikush mund të vendosë një njoftim në krye të artikullit që tregon se duhet të pastrohet . Gjithashtu inkurajoheni të krijoni një artikull të ri për të shkëmbyer informacione që nuk gjenden ende në Wikipedia.

Mënyra për të vendosur nëse një deklaratë e veçantë është e saktë është të gjesh burime të pavarura të besueshme për ta pohuar atë deklaratë, siç janë librat, artikujt e revistave, lajmet televizive, revistat tregtare ose faqet e internetit të tjera. Për më shumë udhëzime për vlerësimin e saktësisë së artikujve në Wikipedia, shihni hulumtimin me Wikipedia . Politikë e Wikipedias është të shtojë në enciklopedi vetëm referenca që janë të verifikueshme dhe jo kërkime vetiake . Udhëzuesi i stilit në Wikipedia inkurajon redaktorët të citojnë burime . Citimet e hollësishme lejojnë lexuesit e artikullit të verifikojnë me lehtësi përmbajtjen në fjalë.

Kur një grup i madh njerëzish punojnë për të përpiluar informacione për një temë të caktuar, mund të lindin mosmarrëveshje. Një tipar i dobishëm i Wikipedia është aftësia për të etiketuar një artikull, ose një pjesë të artikullit, si subjekt i një mosmarrëveshje në lidhje me një këndvështrim neutral . Kjo veçori është veçanërisht e popullarizuar për tema të diskutueshme, tema që i nënshtrohen ndryshimit të ngjarjeve aktuale ose temave të tjera ku ekzistojnë mendime të ndryshme. Për të zgjidhur mosmarrëveshjen, redaktorët e interesuar do të ndajnë pikëpamjet e tyre në faqen e diskutimit të artikullit. Ata do të përpiqen të arrijnë konsensus në mënyrë që të gjitha perspektivat e vlefshme të përfaqësohen në mënyrë të drejtë. Kjo lejon që Wikipedia të jetë një vend jo vetëm i informacionit, por i bashkëpunimit. Shumë përdorues të Wikipedia këshillojnë historinë e faqeve të një artikulli për të vlerësuar numrin dhe perspektivën e njerëzve që kontribuan në artikull. Ju gjithashtu mund të konsultoheni me faqen e diskutimit të çdo artikulli për të parë se çfarë thonë lexuesit dhe redaktorët e tjerë në lidhje me të.

Artikujt më të mirë të Wikipedia janë theksuar në listën e artikujve të përkryer . Këtyre artikujve iu dha ky status sepse u gjykuan se ishin me cilësi të lartë nga redaktorët dhe përdoruesit e tjerë. (Nëse redaktimet e mëvonshme ulin cilësinë e një artikulli të paraqitur, një përdorues mund të propozojë që ky artikull të hiqet nga lista. )

Shiko gjithashtu

 • Pesë shtyllat - përshkruan parimet themelore të Wikipedia të përmbledhura në pesë "shtylla".