Wikipedia:Projekti Lista/Papëve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

AISh - Alfabetit
AShI - Alfabetit
SISh - Seleksionimit 
SShI - Seleksionimit

01. Shën San Pietro - (32-67) - sipas disa të dhënave deri ne fund të vitit 64
02. Shën Papa Lino - (67-76)
03. Shën Papa Anacleto I - (76-88)
04. Shën Papa Clemente I - martir (88-97)

Prej 97 p.K. deri Costantino (97 p.K. - 313 p.K.)[Redakto nëpërmjet kodit]

05. Shën Papa Evaristo - (97-105)
06. Shën Papa Alessandro I - (105-115)
07. Shën Papa Sisto I - (115-125)
08. Shën Papa Telesforo - (125-136)
09. Shën Papa Igino - (136-140)
10. Shën Papa Pius I - (140-155)
11. Shën Papa Aniceto - (155-166)
12. Shën Papa Sotero - (166-175)
13. Shën Papa Eleuterio - (175-189)
14. Shën Papa Vittore I - (189-199)
15. Shën Papa Zefferino - (199-217)
16. Shën Papa Callisto I - (217-222)
17. Shën Papa Urbano I -(222-230)
18. Shën Papa Ponziano - (230-235)
19. Shën Papa Antero - (235-236)
20. Shën Papa Fabiano - (236-250)
21. Shën Papa Cornelio - (251-253)
22. Shën Papa Lucio I - (253-254)
23. Shën Papa Stefano I - (254-257)
24. Shën Papa Sisto II - (257-258)
25. Shën Papa Dionisio - (260-268)
26. Shën Papa Felice I -(269-274)
27. Shën Papa Eutichiano - (275-283)
28. Shën Papa Caio - (283-296)
29. Shën Papa Marcellino - (296-304)
30. Shën Papa Marcello I - (308-309)
31. Shën Papa Eusebio - (309-310)
32. Shën Papa Milziade - (311-314)

Prej 314 deri ne rënien e perandorisë romake të perëndimit[Redakto nëpërmjet kodit]

33. Shën Papa Silvestro I - (314-335)
34. Shën Papa Marco - (335-336)
35. Shën Papa Giulio I - (337-352)
36. Shën Papa Liberio - (352-366)
37. Shën Papa Damaso I - (366-383)
38. Shën Papa Siricio - (384-399)
39. Shën Papa Anastasio I - (399-401)
40. Shën Papa Innocenzo I - (401-417)
41. Shën Papa Zosimo - (417-418)
42. Shën Papa Bonifacio I - (418-422)
43. Shën Papa Celestino I - (422-432)
44. Shën Papa Sisto III - (432-440)
45. Shën Papa Leone I - (440-461)
46. Shën Papa Ilario - (461-468)
47. Shën Papa Simplicio - (468-483)

Prej 483 deri 752[Redakto nëpërmjet kodit]

48. Shën Papa Felice III - (483-492)
49. Shën Papa Gelasio I - (492-496)
50. Shën Papa Anastasio II - (496-498)
51. Shën Papa Simmaco - (498-514)
52. Shën Papa Ormisda - (514-523)
53. Shën Papa Giovanni I - (523-526)
54. Shën Papa Felice IV - (526-530)
55. Shën Papa Bonifacio II - (530-532)
56. Shën Papa Giovanni II - (533-535)
57. Shën Papa Agapito I - (535-536)
58. Shën Papa Silverio - (536-537)
59. Shën Papa Vigilio - (537-555)
60. Shën Papa Pelagio I - (556-561)
61. Shën Papa Giovanni III - (561-574)
62. Shën Papa Benedetto I - (575-579)
63. Shën Papa Pelagio II - (579-590)
64. Shën Papa Gregorio I - (590-604)
65. Shën Papa Sabiniano - (604-606)
66. Shën Papa Bonifacio III - (607)
67. Shën Papa Bonifacio IV - (608-615)
68. Shën Papa Adeodato I - (615-619)
69. Shën Papa Bonifacio V - (619-625)
70. Shën Papa Onorio I - (625-638)
71. Shën Papa Severino - (640)
72. Shën Papa Giovanni IV - (640-642)
73. Shën Papa Teodoro I - (642-649)
74. Shën Papa Martino I - (649-655)
75. Shën Papa Eugenio I - (654-657)
76. Shën Papa Vitaliano - (657-672)
77. Shën Papa Adeodato II - (672-676)
78. Shën Papa Dono - (676-678)
79. Shën Papa Agatone - (678-681)
80. Shën Papa Leone II - (682-683)
81. Shën Papa Benedetto II - (684-685)
82. Shën Papa Giovanni V - (685-686)
83. Shën Papa Conone - (686-687)
84. Shën Papa Sergio I - (687-701)
85. Shën Papa Giovanni VI - (701-705)
86. Shën Papa Giovanni VII - (705-709)
87. Shën Papa Sisinnio - (708)
88. Shën Papa Costantino - (708-715)
89. Shën Papa Gregorio II - (715-731)
90. Shën Papa Gregorio III - (731-741)
91. Shën Papa Zaccaria - (741-752)

Prej 752 deri 1003[Redakto nëpërmjet kodit]

92. Shën Papa Stefano II - (752)
93. Shën Papa Stefano III - (752-757)
94. Shën Papa Paolo I - (757-767)
95. Shën Papa Stefano IV - (767-772)
96. Shën Papa Adriano I - (772-795)
97. Shën Papa Leone III - (795-816)
98. Shën Papa Stefano V - (816-817)
99. Shën Papa Pasquale I - (817-824)
100. Shën Papa Eugenio II - (824-827)
101. Shën Papa Valentino - (827)
102. Shën Papa Gregorio IV - (827-844)
103. Shën Papa Sergio II - (844-847)
104. Shën Papa Leone IV - (847-855)
105. Shën Papa Benedetto III - (855-858)
106. Shën Papa Niccolò I - (858-867)
107. Shën Papa Adriano II - (867-872)
108. Shën Papa Giovanni VIII - (872-882)
109. Shën Papa Marino I - (882-884)
110. Shën Papa Adriano III - (884-885)
111. Shën Papa Stefano VI - (885-891)
112. Shën Papa Formoso - (891-896)
113. Shën Papa Bonifacio VI - (896)
114. Shën Papa Stefano VII - (896-897)
115. Shën Papa Romano - (897)
116. Shën Papa Teodoro II - (897)
117. Shën Papa Giovanni IX - (898-900)
118. Shën Papa Benedetto IV - (900-903)
119. Shën Papa Leone V - (903)
120. Shën Papa Cristoforo antip. (903-904)
121. Shën Papa Sergio III - (904-911)
122. Shën Papa Anastasio III - (911-913)
123. Shën Papa Lando - (913-914)
124. Shën Papa Giovanni X - (914-928)
125. Shën Papa Leone VI - (928-929)
126. Shën Papa Stefano VIII - (929-931)
127. Shën Papa Giovanni XI - (931-935)
128. Shën Papa Leone VII - (936-939)
129. Shën Papa Stefano IX - (939-942)
130. Shën Papa Marino II - (942-946)
131. Shën Papa Agapito II - (946-955)
132. Shën Papa Giovanni XII - (955-963)
133. Shën Papa Leone VIII - (963-965)
134. Shën Papa Benedetto V - (964)
135. Shën Papa Giovanni XIII - (965-972)
136. Shën Papa Benedetto VI - (973-974)
137. Shën Papa Benedetto VII - (974-983)
138. Shën Papa Giovanni XIV - (983-984)
139. Shën Papa Giovanni XV - (985-996)
140. Shën Papa Gregorio V - (996-999)
141. Shën Papa Silvestro II - (999-1003)

Prej 1003 deri 1254[Redakto nëpërmjet kodit]

...vazhdon


143 Johannes XVII. 1003
144 Johannes XVIII. 1004-1009
145 Serius IV. 1009-1012
--- Gregor VI. (Kundërpapa) 1012
146 Benedikt VIII. 1012-1024
147 Johannes XIX. 1024-1032
148 Benedikt IX. 1032-1045
149 Silvester III. 1045
150 Gregor VI. 1045-1046
--- Sylvester III. (Kundërpapa) 1045-1046
151 Clemens II. 1046-1047
152 Damasus II. 1048
153 Leo IX 1049-1054
154 Victor II. 1055-1057
155 Stephan IX. 1057-1058
156 Benedikt X. 1058-1059
157 Nikolaus II. 1058-1061
158 Alexander II. 1061-1072
--- Honorius II. (Kundërpapa) 1061-1064
159 Gregor VII. 1073-1085
--- Klemens III. (Kundërpapa) 1080-1100
160 Victor III. 1086-1087
161 Urban II. 1088-1099
162 Paschalis II. 1099-1118
--- Theoderich (Kundërpapa) 1100-1102
--- Albert (Kundërpapa) 1102
--- Sylvester IV. (Kundërpapa) 1105-1111
163 Gelasius II. 1118-1119
--- Gregor VIII. (Kundërpapa) 1118-1121
164 Calixtus II. 1119-1124
165 Honorius II. 1124-1130
166 Innozenz II. 1130-1143
167 Coelestinus II. 1143-1144
168 Lucius II. 1144-1145
169 Eugenius III. 1145-1153
170 Anastasius IV. 1153-1154
171 Hadrian IV. 1154-1159
172 Alexander III. 1159-1181
--- Viktor IV. (Kundërpapa) 1159-1164
--- Paschalis III. (Kundërpapa) 1164-1168
--- Kalixt III. (Kundërpapa) 1168-1178
--- Innozenz III. (Kundërpapa) 1179-1180
173 Lucius III. 1181-1185
174 Urban III. 1185-1187
175 Gregor VIII. 1187
176 Clemens III. 1187-1191
177 Coelestinus III. 1191-1198
178 Innozenz III. 1198-1216
179 Honorius III. 1216-1227
180 Gregor IX. 1227-1241
181 Coelestinus IV. 1241
182 Innozenz IV. 1243-1254
183 Alexander IV. 1254-1261
184 Urban IV. 1261-1264
185 Clemens IV. 1265-1268
186 Gregor X. 1271-1276
187 Innozenz V. 1276
188 Hadrian V. 1276
189 Johannes XXI. 1276-1277
190 Nikolaus III. 1277-1280
191 Martinus IV. 1281-1285
192 Honorius IV. 1285-1287
193 Nikolaus IV. 1288-1292
194 Coelestinus V. 1294
195 Bonifatius VIII. 1294-1303
196 Benedikt XI. 1303-1304
197 Clemens V 1305-1314
198 Johannes XXII. 1316-1334
--- Nikolaus V. (Kundërpapa) 1328-1330
199 Benedikt XII. 1334-1342
200 Clemens VI. 1342-1352
201 Innozenz VI. 1352-1362
202 Urban V. 1362-1370
203 Gregor XI. 1370-1378
204 Urban VI. 1378-1389
--- Klemens VII. (Avignon) 1378-1394
--- Benedikt XIII. (Avignon) 1394-1423
205 Bonifatius IX. 1389-1404
206 Innozenz VII. 1404-1406
207 Gregor XII. 1406-1415
--- Alexander V. (Konzilspapst) 1409-1410
--- Johannes XXIII. (Konzilspapst) 1410-1415
208 Martinus V. 1417-1431
--- Klemens VIII. (Kundërpapa) 1424-1429
--- Benedikt XIV. (Kundërpapa) 1424-?
209 Eugenius IV. 1431-1447
--- Felix (Gegenpapst) 1439-1449
210 Nikolaus V 1447-1455
211 Calixtus III. 1455-1458
212 Pius II. 1458-1464
213 Paulus II. 1464-1471
214 Sixtus IV. 1471-1484
215 Innozenz VIII. 1484-1492
216 Alexander VI. 1492-1503
217 Pius III. 1503-1503
218 Julius II. 1503-1513
219 Leo X. 1513-1521
220 Hadrian VI. 1522-1523
221 Clemens VII. 1523-1534
222 Paulus III. 1534-1549
223 Julius III 1550-1555
224 Marcellus II. 1555
225 Paulus IV. 1555-1559
226 Pius IV.1559-1565
227 Pius V. 1566-1572
228 Gregor III 1572-1585
229 Sixtus V. 1585-1590
230 Urban VII. 1590
231 Gregor XIV. 1590-1591
232 Innozenz IX. 1591
233 Clemens VIII. 1592-1605
234 Leo XI 1605
235 Paulus V. 1605-1621
236 Gregor XV. 1621-1623
237 Urban VIII. 1623-1644
238 Innozenz X. 1644-1655
239 Aleksander VII. 1655-1667
240 Klement IX. 1667-1669
241 Klement X. 1670-1676
242 Innozenz XI. 1676-1689
243 Alexander VIII 1689-1691
244 Innozenz XII 1691-1700
245 Klement XI 1700-1721
246 Innozenz XIII. 1721-1724
247 Benedikt XIII. 1724-1730
248 Clemens XII. 1730-1740
249 Benedikt XIV. 1740-1758
250 Clemens XIII. 1758-1769
251 Clemens XIV. 1769-1774
252 Piu VI. 1775-1799
253 Pius VII 1800-1823
254 Leo XII. 1823-1829
255 Pius VIII. 1829-1830
256 Gregor XVI. 1831-1846
257 Piu IX. 1846-1878
258 Leo XIII. 1878-1903
259 Piu X. 1903-1914
260 Benedikt XV. 1914-1922
261 Piu XI. 1922-1939
262 Piu XII. 1939-1958
263 Johannes XXIII. 1958-1963
264 Paul VI. 1963-1978
265 Gjon Pali I. 1978
266 Gjon Pali II 1978-2005
267 Benedikt XVI 2005-