Jump to content

Wikipedia:WikiProjekti Women in Red/Artikuj që mungojnë/Maqedoni

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kjo listë gjenerohet automatikisht nga të dhënat në Wikidata dhe periodikisht përditësohet nga Listeriabot.
Redaktimet e bëra brenda listës do të mbishkruhen në përditësimin e ardhshëm!

# Article description data e lindjes data e vdekjes imazh item
1 Aleksandra Dimitrova 1977-09-20 Q717393
2 Aleksandra Pavlova aktore maqedonase 1987-04-09
Q20563109
3 Aleksandra Pileva këngëtare maqedonase 1980-06-10
Q3401427
4 Aleksandra Popovska 1975 Q16215494
5 Aleksandra Ristovska futbolliste maqedonase 1995-08-21 Q92831035
6 Aleksandra Wojnewska 1981-05-02 Q9163293
7 Alexandra Bocancea futbolliste maqedonase 1989-10-22 Q93769838
8 Amernis Nokshiqi 1977-10-03 Q19963693
9 Ana Colovic Lesoska 1980 Q63951937
10 Ana Cvetanovska 2000 Q28870411
11 Ana Durlovski 1978-01-01 Q482781
12 Ana Kostovska 1963-03-04 Q4959605
13 Ana Marija Zafirovska 2002-05-11
Q81908280
14 Ana Pejçinova shkrimtare maqedonase 1973 Q12904843
15 Ana Stojanoska 1977-11-22
Q16216777
16 Ana Ugrinovska 1980-05-18 Q4750517
17 Ançe DZhambazova aktore maqedonase 1942-03-03 1997-09-30 Q27907763
18 Andrea Beleska 1994-01-03
Q26251728
19 Andrijana Cvetkovik Q55085022
20 Andrijana Janevska këngëtare maqedonase 1981-12-06 Q4759345
21 Ane Bošeska futbolliste maqedonase 1997-07-13 Q91500547
22 Anja Veterova këngëtare maqedonase 1999-08-13 Q162377
23 Bedija Begovska 1951-01-22 Q56804357
24 Biljana Belicanec-Aleksic 1973-07-25 2019-04-06 Q12905208
25 Biljana Crvenkoska 1983-09-06 Q622694
26 Biljana Dragićević Projkovska aktore 1975-03-11 Q20564023
27 Biljana Vankovska 1959-11-14 Q861868
28 Blaga Aleksova 1922-01-24 2007-07-12
Q12905236
29 Blagica Pavlovska këngëtare maqedonase Q3399731
30 Blagica Pop Tomova 1977 Q2512555
31 Bojana Atanasovska këngëtare maqedonase 1984-02-14 Q4938623
32 Bojana Ivanova 1993-11-16 Q93514491
33 Borka Dragojeviç-Josifovska 1910 2004 Q55192723
34 Cvetanka Jakimovska aktore maqedonase 1927-09-10 1990-04-14 Q55171394
35 Dani Dimitrovska këngëtare maqedonase 1979-06-04 Q5216225
36 Daniela Kuleska atlet maqedonase 1981-04-13 Q9201527
37 Dejana Nikolovska 1981 Q85987136
38 Dita Starova-Qerimi 1984 Q64006992
39 Divna Peshiç 1979-09-22 Q9207860
40 Dobrila Puckova aktore 1926-06-06 2007-02-23 Q12906160
41 Dosta Dimovska politikane nga Maqedonia 1954-02-17 2011-04-04 Q469024
42 Dragana Kostova futbolliste maqedonase 1991-01-02 Q93497588
43 Dragana Pecevska 1983-04-11 Q5304933
44 Dragana Volkanovska 1993-06-06 Q1254659
45 Dragica Mitrova 1987-11-05
Q5304968
46 Dzejljane Sakiri 1988-09-12 Q94666580
47 Elena Cakmakoska futbolliste maqedonase 1990-07-16 Q91469695
48 Elena Gosheva 1948-03-02 Q64005776
49 Elena Kozhuharova 1945-08-14 Q12279685
50 Elena Moshe aktore maqedonase 1968-05-04 Q55198448
51 Elena Petreska këngëtare maqedonase 1980-08-01 Q5359100
52 Elena Popovska 1990-01-06 Q5359104
53 Elena Vaptsarova 1882 1969 Q55185753
54 Elena Velevska këngëtare maqedonase 1980-10-26 Q534468
55 Eli Jakovska futbolliste 1995-05-16
Q25459461
56 Elizabeta Pavlovska atlet maqedonase 1972-09-24 Q41418527
57 Elizabeta Seleva shkrimtare maqedonase Q16633882
58 Elizabeta Sheleva 1961 Q126493
59 Elka Dimitrova 1937 2015-10-21 Q21176256
60 Elma Shemsovikj futbolliste maqedonase 1999-02-04 Q91479010
61 Eva Nedinkovska këngëtare maqedonase 1983-08-26
Q2181123
62 Fanka Ikonomova 1920-05-06 2015-04-01 Q20053007
63 Froska Kostova futbolliste maqedonase 1988-11-05 Q96007544
64 Gabriela Konevska-Trajkovska politikane maqedonase 1971-05-29 2010-02-10 Q466225
65 Gabriela Koskoska 1969 Q9265219
66 Galaba Palikrusheva 1928-05-06 2009-12-26 Q55187139
67 Gordana Boshnakoska shkrimtare maqedonase 1940-09-01 Q137938
68 Gordana Endrovska 1972-09-02 Q20565615
69 Gordana Joviç Stoikovska 1961
Q20565610
70 Gzime Starova 1946-12-24 Q64006911
71 Hava Mustafa 1997-09-20 Q92211417
72 Hristina Risteska 1991-12-21 Q5923712
73 Indira Kastratovic 1970-10-02 Q6025030
74 Irena Ristiç 1975-01-26 Q23938097
75 Iskra Doneva 1983-07-20 Q20568835
76 Ivana Binevska futbolliste maqedonase 2000-03-06 Q93514420
77 Ivana Gakidova 1995-02-27 Q85981516
78 Ivana RoZhman 1989-07-14 Q265895
79 Ivana Sazdovski 1990-04-12 Q6098021
80 Ivona Xhampovska këngëtare maqedonase Q16170839
81 Iwana Iwczewska 1988-10-15 Q11714521
82 Jadranka Vladova 1956-04-20 2004-12-11 Q126485
83 Jagnula Kunovska politikane nga Maqedonia 1943 Q6122701
84 Jana Burçeska këngëtare maqedonase 1993-07-06
Q27901756
85 Jana Chubrinovska futbolliste maqedonase 1999-02-12 Q91485388
86 Jana Nikolowska 1979-09-12 Q11719706
87 Jana Stojanovska 1985-02-19
Q56195070
88 Janka Atanasova 1935-12-19 1980 Q24238713
89 Jasmina Mukaetova këngëtare maqedonase 1981-12-03 Q1683823
90 Jasmina Stojanoska futbolliste maqedonase 1987-07-10 Q94029889
91 Jelena Antiç basketbolliste maqedonase 1991-06-17 Q19938301
92 Jelena Zugic 1973-04-20 Q20562481
93 Jovana Gjorjioska futbolliste maqedonase 2000-12-10 Q93494877
94 Jovana Sazdovska 1993-06-27 Q47500046
95 Julija Zivikj futbolliste maqedonase 2000-10-29 Q91500693
96 Julijana Veliçkovska shkrimtare maqedonase 1982
Q47537481
97 Kalina Naumovska aktore 1974-09-28 Q20569436
98 Kamka Tocinovski 1979-06-27 Q76817193
99 Kata Missirkov 1930-09-14 2012-11-22 Q12282713
100 Katerina Kocevska 1959-04-11 Q23978003
101 Katerina Mileska futbolliste maqedonase 1989-02-24 Q91476750
102 Katerina Sehtanska 1980-08-19 Q12907018
103 Katica Janeva 1965-02-09 Q23793186
104 Katica Kulavkova 1951-12-11
Q72071
105 Katina Ivanova 1951 Q56661277
106 Kosara Gockova shkrimtare maqedonase 1932-01-05 Q12907251
107 Kristina Arnaudova këngëtare maqedonase 1979-09-21 Q544438
108 Kristina Nikolovska 1969-05-17 Q348344
109 Labina Mitevska 1975-10-11
Q683349
110 Larisa Evgenevna Kiseljova 1970-03-11 Q2679524
111 Lenche Andreevska futbolliste 1992-08-13 Q6522305
112 Lidija Simjanovska 2000-10-09 Q28812294
113 Lile Georgijeva 1939-09-18 2016-08-06 Q56751303
114 Liljana Dirjan 1953 2017-12-13 Q126478
115 Liljana Ingilizova-Ristova 1946-12-02 Q12908102
116 Liljana Mazova 1946-07-30 Q55185969
117 Ljerka Totch-Naumova 1943-08-02 Q20525401
118 Ljiljana Medesi 1956-04-20 Q31185200
119 Ljubica Acevska diplomate maqedonase 1957 Q16149107
120 Ljubinka Basotova 1934-10-15 Q55191901
121 Lylјana Todorova politikane 1934-08-14 2017-01-27 Q30605761
122 Macedonia Yanchevska 1940-05-24 Q126510
123 Magdalena Horvat 1978 Q12908223
124 Magdalena Makedonska shkrimtare maqedonase 1950-04-06 Q20567707
125 Maja Angelovska futbolliste maqedonase 1994-02-12 Q93497778
126 Maja Apostoloska 1976-12-07 Q420174
127 Maja Gjurova futbolliste maqedonase 1994-05-04 Q94568420
128 Mara Isaja 1927-09-07 2006-10-23 Q12908413
129 Mara Naceva 1920-09-28 2013-07-01
Q3396516
130 Marija Kolaroska 1997-09-21 Q15804683
131 Marija Kondovska 1965-01-20 Q20568529
132 Marija Nikolova këngëtare maqedonase Q11880921
133 Marija Petrovikj 1987-04-15 Q15262810
134 Marina Lazarovska lojtare tenisi maqedonase 1978-07-29 Q6763856
135 Marjana Naceva futbolliste 1994-01-16
Q10535094
136 Martija Stanojkoviç këngëtare maqedonase 2004-04-07
Q27860264
137 Martina Bogleva futbolliste maqedonase 1993-10-07 Q94029683
138 Martina Smilkovska futbolliste maqedonase 1993-10-22 Q91485810
139 Meri Boskova aktore maqedonase 1924-05-02 2014-03-25
2014-03-26
Q12101072
140 Milica Stojanova 1932-06-06 Q12908627
141 Milka Arsova futbolliste maqedonase 1989-05-05 Q93528699
142 Milka Eftimova 1936-02-26
1936-02-23
Q12908630
143 Mimoza Nestorova-Tomiç arkitekte maqedonase 1929 Q19594838
144 Mirjana Boshevska notuese maqedonase 1981-06-25 Q6873601
145 Mirka Velinovska gazetare maqedonase 1952-04-23 Q12908653
146 Mojca Sedeu 1970 Q1943115
147 Nada Djurevska 1952-01-08 2017-09-13 Q13567028
148 Nada Geshovska aktore maqedonase 1930-05-24 2003-01-06
2003-01-05
Q12287601
149 Nada Pop-Jordanova 1947-03-17
Q25907037
150 Nada Zekmanova Yakimova shkrimtare për fëmijë maqedonase 1917-06-02 Q113578
151 Nadica Stojanova futbolliste maqedonase 1994-06-29 Q96010464
152 Nadka Penushliska 1934-04-24 Q24251466
153 Naksie Krivanjeva futbolliste maqedonase 1994-08-18 Q93521197
154 Natalia Naumoff futbolliste maqedonase 1990-02-27 Q94024810
155 Natalija Todorovska 1974-07-07 Q6968277
156 Natasa Andonova futbolliste 1993-12-04
Q515923
157 Natasa Ilievska 1983-04-04 Q24237389
158 Natasa Nolevska 1996-05-29 Q31193513
159 Natasza Meszkowska notuese maqedonase 1972-02-09 Q11790067
160 Natasha Bounteska poete maqedonase 1973-02-13 Q128475
161 Natasha Jonoska 1961 Q28862271
162 Natasha Kocevska 1984-04-07 Q1966367
163 Natasha Mladenovska 1986-02-12 Q6968539
164 Natasha Petrovic aktore 1988-08-31 Q16232354
165 Nikolina Kujaca aktore 1974-05-30 Q12908950
166 Nina Angelovska 1988-07-13
Q71167619
167 Nina Balaban 1995-11-02 Q26225890
168 Olga Naumovska aktore maqedonase 1927-05-06 1999-07-15 Q55168055
169 Olgica Arsova futbolliste maqedonase 1995-11-25 Q96002140
170 Olivera Kjorverziroska 1965-11-29 Q18643038
171 Olivera Nikolova shkrimtare maqedonase 1936-03-11
Q347734
172 Paraskeva Lozancheva 1880-10-25 1936-02-19
Q12289939
173 Pavlina Apostolova 1927-05-16 2018-04-14 Q2064779
174 Pavlina Nikolovska futbolliste maqedonase 1998-03-04 Q91473467
175 Rabija Dervishi futbolliste maqedonase 2000-03-20 Q91500348
176 Radmila Pasic 1931-11-27 Q12909856
177 Radmilla Kiprijanova- Radovanoviq politikane nga Maqedonia 1941 Q12291985
178 Rashela Mizrahi politikane maqedonase 1981-11-24 Q85997783
179 Renata Deskoska politikane 1972-05-03 Q20568079
180 Robertina Mecevska 1984-11-16 Q7351556
181 Romana Trajkovska futbolliste maqedonase 1993-05-06 Q92316488
182 Rosana Kiroska 1991-01-22 Q3432473
183 Sabina Ajrula aktore maqedonase 1946-04-17
Q56647716
184 Sara Markoska këngëtare maqedonase 1995-06-27 Q16887518
185 Sara Ristovska 1996-09-09 Q21272261
186 Saska Kokalovska futbolliste maqedonase 1996-12-08 Q91474033
187 Senka Anastasova 1978 Q17431948
188 Serafetin Nebi 1920-10-01 2008-07-01 Q12912135
189 Simona Krstanovska 1997-08-10 Q91477919
190 Simona Marinova notuese maqedonase 1994-07-02 Q7520203
191 Simona Taseva futbolliste maqedonase 1994-09-14 Q91485588
192 Sinolička Trpkova aktore 1965-07-22 Q12910355
193 Slavica Jovanovska 1952-10-26 Q56763170
194 Slavica Zafirovska 1948-02-18 Q56751387
195 Slavka Arsova shkrimtare maqedonase 1934-07-03 Q12910391
196 Slavka Maneva shkrimtare maqedonase 1934-02-02 2010-01-08 Q2247538
197 Slobodanka Markovska profesore universitare maqedonase 1951-12-13 Q55202940
198 Snezana Koneska 1952-12-08 Q17431800
199 Snezana Stameska 1946-01-01 Q56675934
200 Sofija Trencovska gazetare maqedonase 1975-10-09
Q18654786
201 Souzana Todorovska-Pavlovska 1965-03-30 2015-07-07 Q20742040
202 Stefani Skerlevska futbolliste maqedonase 1997-03-30 Q93528892
203 Süzan Maksut 1939 2015-04-23 Q20053019
204 Suzana Milevska 1961-07-29 Q55186369
205 Svetlana Hristova-Jociḱ gazetare maqedonase 1941-02-27 2012-04-27
Q12293292
206 Tamara Kotevska 1993-08-09 Q72083389
207 Tanja Andrejeva 1978-06-17 Q7683352
208 Tanja Balać piktore maqedonase 1968 Q28152762
209 Tanja Carovska këngëtare maqedonase 1980-05-21 Q2082186
210 Taska Balabanova 1934 2019-11-20 Q51579147
211 Teodora Dimoska futbolliste maqedonase 2000-09-29 Q92210489
212 Teodora Keramicieva 1996-01-14 Q47500045
213 Teona Strugar Mitevska 1974-03-14
Q9357004
214 Tijana Todevska-Dapcevic këngëtare maqedonase 1976-02-03
Q468647
215 Todorka Kondova-Zafirovska 1926-02-01 2003-05-29 Q24255914
216 Trajanka Ilieva 1980-12-11 Q20567511
217 Tsvetanka Organdzhieva 1923 Q59508
218 Tsvetanka Senokozlieva 1875 1906
Q12298792
219 Ulza Maksuti 1999-07-08 Q91485040
220 Valentina Bozinovska 1967-04-13 Q12905435
221 Vangelija Despodova 1941-01-16 Q12274588
222 Vangelina Markudova 1956 Q64005921
223 Vaska Bidzhova 1924-06-26 2004-09-05 Q24255633
224 Vaska Ilieva këngëtare maqedonase 1923-12-21
1923-02-21
2001-05-04 Q185232
225 Vera Antiḱ shkrimtare maqedonase 1939-08-10
Q12275098
226 Vera Bužarovska gazetare maqedonase 1931-12-07 2013-12-03 Q16591356
227 Vera Chejkovska 1954-10-16 2018-11-19 Q59946
228 Vera Markova 1947-11-21 Q64007076
229 Veselinka Malinska 1917-01-04 1987-11-12 Q3406982
230 Vesna Acevska 1952-11-10 Q717460
231 Vesna Stojanovska 1985-01-20 Q9372125
232 Vesna Vitanova futbolliste maqedonase 1987-01-27 Q96007704
233 Viktorija Doneva futbolliste maqedonase 1991-10-24 Q93500726
234 Viktorija Jovanovska 2000-07-11 Q28867693
235 Viktorija Panchurova futbolliste maqedonase 1999-12-25 Q92309341
236 Viktorija Todorovska 2000-11-26 Q28870456
237 Violeta Panzova 1948-07-02 2020-04-08 Q55185565
238 Vukosava Doneva 1935-02-22 2016-06-07 Q24536295
239 Wasilka Stojczewska 1968 Q24265538
240 Werica Nedeska 1978-08-08 Q20564848
241 Wesna Czadikowska atlet maqedonase 1980 Q24265537
242 Zamila Kolonomos shkrimtare maqedonase 1922-06-18 2013-06-18
Q12906471
243 Zina Krelja 1925-02-17
1925-01-17
2004-11-21 Q59771437
244 Zorica Nusheva 1984
Q61744828
245 Zoritsa Apostolovska politikane maqedonase Q31360850
246 Ана Илијоска-Богиќ shkrimtare maqedonase Q12904845
247 Ана Левајковиќ 1969 Q20563180
248 Ана Миновска profesore universitare maqedonase 1953-07-21 Q55186063
249 Ана Стојановска 1989-10-15 Q79459039
250 Анастасия Балтова 1872 1957 Q12271806
251 Ангелина Маркус shkrimtare maqedonase 1932 Q12904864
252 Анита Ангеловска-Бежоска 1971-11-05 Q85987020
253 Арна Шијак 1976-04-30 Q79459084
254 Билјана Караман 1942-06-09 Q55185339
255 Билјана Минчева-Шукарова 1948-01-19 Q55167561
256 Бистрица Миркуловска 1930-03-14
Q12905223
257 Блага Петреска këngëtare maqedonase 1947-04-06 Q55202239
258 Блага Петроска 1939-03-01 Q55191313
259 Благица Дафовска shkrimtare maqedonase 1946-07-24 Q25552815
260 Благородна Лазаревска 1932-01-17
Q55170293
261 Бона Бајрактарова 1946-09-25 Q87339705
262 Вања Изова Велева shkrimtare maqedonase 1972-09-04 Q12905488
263 Вања Лазарова këngëtare maqedonase 1930-04-27 2017-03-12 Q12905484
264 Вера Благојевиќ shkrimtare maqedonase 1955-03-16 Q20564099
265 Вера Бранѓолица 1936-07-16 2018-03-20 Q55171221
266 Вера Велјановска 1955-06-23 Q55339947
267 Вера Вржовска - Петревска shkrimtare maqedonase 1939 Q25552825
268 Вера Златева 1951 Q55340162
269 Вера Јанковић shkrimtare maqedonase 1922-12-16 2003-01-21 Q25461428
270 Весна Гаврил 1989-04-03 Q79459733
271 Весна Гиновска-Илковска 1972-04-02 Q55196435
272 Весна Петрушевска 1970-03-10 Q31360602
273 Викторија Гаго shkrimtare maqedonase 1951-08-04 Q12905556
274 Викторија Рангелова shkrimtare maqedonase Q20564945
275 Виолета Петроска-Бешка 1956-11-13 Q55200087
276 Гордана Гацева-Богоева profesore universitare maqedonase 1954 Q55171576
277 Гордана Јосифова-Неделковска 1965-10-14 Q55185633
278 Даниела Иваноска Q20566252
279 Даница Зафирова-Рогановиќ profesore universitare maqedonase 1949-08-14 Q55193984
280 Драгица Најческа shkrimtare maqedonase Q12906224
281 Драгослава Јанева 1938-10-03 Q55169814
282 Душица Стојановска 1957-11-01
Q20567196
283 Евгения Шуплинова 1930-06-09 2008 Q12279390
284 Евдокија Јанкуловска profesore universitare maqedonase 1954-01-28 Q55199042
285 Елена Дончева 1942-04-16 Q55168564
286 Елизабета Баковска shkrimtare maqedonase Q20567432
287 Емилија Тоциновска piktore maqedonase 1973-04-29 Q55197167
288 Ефтимија Главаш 1933-01-17 1995-03-20 Q55168156
289 Зиба Муча 1954-05-01 Q55201460
290 Зорица Блажевска 1948-10-06 Q55186304
291 Илинка Донова profesore universitare maqedonase 1946-10-29 Q55167042
292 Искра Ветерова 1973-04-09 Q20568820
293 Јагода Михајловска - Георгиева shkrimtare maqedonase 1953-03-03 Q12904489
294 Јадранка Недева 1980-01-28 Q55200909
295 Јана Андреевска kompozitore maqedonase 1967-04-27 Q55167381
296 Јасмина Поповска 1959-07-14 Q79458047
297 Јасмина Чакар 1939-07-04 Q55196625
298 Јелена Галевски 1974-12-05 Q79458127
299 Калина Малеска shkrimtare maqedonase Q25552319
300 Катерина Горачинова 1962-05-29 Q55194583
301 Катерина Иванова-Банџо 1922-01-27 Q55196923
302 Катица Зафировска 1946-12-22 Q55204273
303 Кита Бицевска 1946-02-10 Q55167147
304 Клеанти Лиаку-Ановска 1954-03-03 Q55203365
305 Костадинка Георгиевска shkrimtare maqedonase 1952-05-23 Q12283889
306 Костандина Корнети-Пекевска 1949-02-11 Q55205514
307 Ленче Милошевска shkrimtare maqedonase 1948-09-07 Q12908055
308 Лидија Петковска profesore universitare maqedonase 1943-06-13 Q55185625
309 Лидија Петрушевска-Този 1959-05-16 Q55204484
310 Лидија Шоптрајанова profesore universitare maqedonase 1941-11-23 Q55170608
311 Лилјана Белева shkrimtare maqedonase 1940-03-22 1995-01-27 Q12908104
312 Лилјана Зенделска 1947-10-01 Q55170548
313 Лилјана Клисарова profesore universitare maqedonase 1939-07-24 Q55185807
314 Любица Станковска 1943-02-10 Q83644
315 Љубинка Маленкова arkitekte maqedonase 1927-11-13 Q55169199
316 Љубица Петровска 1927-11-14 Q55340100
317 Љубица Шутуркова 1959-12-04 Q55199728
318 Љупка Матовска profesore universitare maqedonase 1946-08-13 Q55198105
319 Магдалена Јанева 1934-11-12 Q55186203
320 Маја Вељковиќ-Пановска 1971
Q20567509
321 Македонка Андонова 1944-08-16 Q55186403
322 Марија Костова 1946-06-05 Q55166967
323 Марија Лазаревиќ profesore universitare maqedonase 1935 Q55185502
324 Марија Муратовска-Наумовска 1955-06-17 Q55167348
325 Марина Михајлова-Дамчевска 1963 Q55168719
326 Мария Воденска shkrimtare maqedonase 1942-02-07 Q3408191
327 Мария Кукубайска 1950-04-27 Q639437
328 Мая Бояджиевска 1962 Q12286337
329 Мери Николова shkrimtare maqedonase 1973-05-13 Q12286497
330 Мимоза Томиќ arkitekte maqedonase 1929-06-21 Q55187001
331 Мирјана Јоноска 1938-03-05 Q55187066
332 Мирјана Кочова 1951-05-09 Q55231008
333 Мирослава Николоска 1950-10-30 Q55196988
334 Нада Ицева-Салџиева 1934-12-18 2005-09-15 Q55169309
335 Нада Митева 1947-09-07 Q55202557
336 Надежда Бајрактарова-Ѓорчуловска 1936-12-12 Q87340005
337 Неда Лозановска shkrimtare maqedonase 1938-08-25 Q639572
338 Николина Андова shkrimtare maqedonase Q20566715
339 Олга Арбулевска gazetare maqedonase 1949-07-25 Q12289196
340 Олга Бити shkrimtare maqedonase 1883 1970 Q12289197
341 Олга Мурџева-Шкариќ 1944-09-17 Q55167648
342 Олга Никодиевиќ 1933-03-29 Q55187197
343 Павлина Климкар - Меанджиева shkrimtare maqedonase 1949-09-13 2018-03-03 Q639484
344 Параскева Малеска-Тројачанец gazetare maqedonase 1930-07-26 2006-03-11 Q55191958
345 Рада Видиновска shkrimtare maqedonase 1944-07-15 Q209350
346 Радмила Котевска 1924-06-10 2003-09-15 Q55199289
347 Радојка Дончева 1950-07-17 Q55171297
348 Райна Алексова 1882-12-25 1959-02-23 Q12292082
349 Родна Бурева 1903-02-23 1977-11-06 Q17431669
350 Ружица Керамичиева 1930-10-05 Q55191802
351 Румена Бужаровска shkrimtare maqedonase Q25552320
352 Савка Тодоровска 1943-08-09 Q55205023
353 Сања Арсовска 1986 Q20568706
354 Светлана Кулеванова 1960-07-10 Q55167195
355 Светлана Ончевска-Петковска 1949-02-16 Q55167127
356 Славјанка Стојанова politikane maqedonase 1953-01-25 Q55340200
357 Слаѓана Тасева 1969-05-21 Q55194165
358 Слободанка Костова 1929-07-19 Q55197921
359 Смилја Конеска 1931-01-08 Q55202772
360 Снежана Адамческа 1950-05-08 Q55186137
361 Снежана Николовска shkrimtare maqedonase 1953 Q347753
362 Соња Абаџиева 1941-05-20 Q55167102
363 Соња Манџук shkrimtare maqedonase 1966 Q12910495
364 Соња Стамболџиоска 1983-04-30
Q20570568
365 Соња Стаменкова 1968-02-11 Q44398533
366 Софија Куновска 1966-08-31 Q20570599
367 Сузана Арсова shkrimtare maqedonase Q20563465
368 Тамара Арсова 1933-04-09 Q55167466
369 Тамара Гордова Арсовска shkrimtare maqedonase 1933-04-09 2019-07-27 Q20567079
370 Тања Кочовска 1967-01-21 Q20570454
371 Татјана Гогоска shkrimtare maqedonase 1961-07-24
Q28177549
372 Татјана Петковска 1933-09-06 Q55340009
End of auto-generated list.