Zëri i Pelagonisë (gazetë)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Zëri i Pelagonisë është revistë mujore nga Maqedonia. Botohet në Shkup nga Mustafa Ibrahimi. E përqendruar në personazhet dhe ngjarjet e shqiptarëve në Maqedoni, në veçanti shqiptarëve të Manastirit, Prilepit, Krushevës dhe Resnjës, qytete që shtrihen në rrafshin e Pellagonisë ku shqiptarët janë pakicë.

Numri i parë i revistës Zëri i Pelagonisë doli më 1 mars 2002 dhe deri tani janë botuar 33 numra.