Besnik Aliaj

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë


Praktikë solide profesionale si arkitekt dhe urbanist. Ekspert i planifikimit urban në niveli komuniteti, në qeverisje vendore, dhe në institucione akademike, kërkimore e shkencore. Bashkëpunim i ngushtë me institucione të qeverisjes lokale dhe qendrore shqiptare, si dhe me organizma ndërkombëtare, përfshi këtu : Bankën Botërore, OKB, PNUD, HABITAT, UNCHS, FAO, GTZ, USAID, UNMIK, misione diplomatike të akredituara në Tiranë, agjenci joqeveritare ndërkombëtare të zhvillimit, etj. Ideues për pilotimin dhe zbatimin e projekteve me baze komunitare ne fushën e zhvillimit urban dhe ambiental, strehimit, infrastrukturës, legalizimit te ndërtimeve pa leje, pushtetit vendor, dhe arsimit. Praktikë punë në struktura drejtuese të pushtetit vendor dhe në universitet. Ekspertize e mëtejshme në fushat e planifikimit e menaxhimit urban dhe decentralizimit. Eksperience e gjerë në sektorin jo-qeveritar, përfshi çështjet organizative e institucionale, dhe partneritetin me sektorin privat. Marrëdhënie intensive pune me mediat dhe komunikimin me publikun. Trajnues në niveli kombëtar dhe Ballkanik. Ekspert ne fushën e planifikimit urban dhe shoqërinë civile ne Shqipëri dhe Kosovë. Studime, praktika profesionale dhe kërkimi shkencor në ShBA, Holandë, Itali, Danimarkë, Norvegji, Kosovë, Egjipt, Etiopi, Brazil. Atëherë ekspertet ne Shqipëri kane deklaruar se qeverisja vendore është me e kompletuar se qeverisja qendrore.