Jump to content

Bibliografia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Bibliografia nga greqishtja e lashtë për përshkrimin e librave, në fillim merrej si i gjithë mësimi nga përmbajtja e librit, sot me këtë shprehje nënkuptohet dëftimi i mësimeve nga regjistrat e librave apo literatura (mësim mbi libra). Bibliografia është pjesë e pandashme e zhvillimit të punës mendore dhe pjesë e pandashme e dëftimit të provave shkencore. Nëpërmjet saj bëhen argumentimi i pohimeve të paraqitura në përmbajtje të dokumenteve. Në krijimin e dhe zhvillimin Bibliografive punojnë mbajtës të librave dhe bibliotekistët. Bibliografia në shoqëri shikohet nga këndvështrimi i përgjithshëm dhe ai profesional.

Bibliografia e përgjithshme e regjistrave të literaturës është krijimi pa respektuar përkatësin profesionale ndërkombëtare të dëftimit të regjistrave, të cilat shpesh janë me kohë të kufizuar, ose pa respektuar ato brenda një vendi, edhe për nga gjinia e caktuar e librit (gazeta, tekste të shkollave të larta, etj.). Në praktikë para gjitha tjerave qëndron Bibliografia kombëtare.

Bibliografia profesionale bënë dëftimin e përmbajtjes së regjistrave, veçantë sipas shkencës apo objektit studiues të shkencës përkatëse. Për këtë nevojiten bibliografit personale d. m. th literatura e veçantë për personat.