Depërtimi në media

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ky artikull dyshohet nga vërtetësia pasi nuk ka mjaft referenca ose nuk ka asnjë referencë.
Jeni të lutur të ndihmoni këtë artikull duke shtuar referenca dhe duke korrigjuar informacionet.


Depërtimi në media : ndërtimi i raporteve të ngushta mes stafeve të OJQ-ve dhe gazetarëve. Amplifikimi i mesazheve për publikun nëpërmjet medias. Autori: Arben Muka. Botim i Qendra e Medias "ABC". Tiranë, 2003. Faqet e librit 88.

Përfitimi i ndërsjellë mes medias e OJQ-ve, përzgjedhja e partnerëve, hartimi i deklaratave për shtyp, organizimi i konferencave me gazetarë, menaxhimi i situatave konfliktuale me median etj., janë çështje që trajtohen në aktualitetin dhe terrenin shqiptar.