Jump to content

Derivatet Karbonilike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Grupi karbonilik është karakteristik për Aldehidet, Ketonet, për derivatet karboksilike ( acidet organike ), Esteret, tioesteret, Karbohidratet.

Formulat e përgjithshme të derivateve karbonilike janë :

Komponenta Aldehidet Ketonet Derivatet karboksilike Esteret
Struktura Aldehyde Ketone Carboxylic acid Ester
Formula e përgjithshme RCHO RCOR' RCOOH RCOOR'