Distriktet e Turqisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Distriktet e Turqisë

Distriktet e Turqisë (Turqisht: Türkiye'nin ilçeleri) janë ndarjet administrative që vijnë pas provincave në Turqi. Në vitet e para të Perandorisë Osmane dhe Republikës së Turqisë, rrethet njiheshin si kaza.

Çdo provincë përbëhet nga më shumë se një distrikt. Qendra e qytetit gjithashtu formon një distrikt, i cili quhet rrethi qendror. Qendrat provinciale që janë bashki metropolitane mund të përbëhen nga më shumë se një distrikt qendror. Emri i qendrave të distrikteve është i njëjtë me vetë distriktin, si në provinca. Drejtuesit e rretheve të emëruar nga shteti kryejnë detyrat administrative dhe ekzekutive në distrikte. Distrikti qendror administrohet nga një zëvendës-guvernator provincial i emëruar dhe distriktet e tjera joqendrore nga një nën-guvernator (kajmekami) i emëruar nga komuna e qendrës së distriktit (ilçe merkezi). Në distriktet qendrore, bashkia e qendrës së distriktit shërben edhe si bashki qendrore krahinore. Si zëvendësguvernatori ashtu edhe nënguvernatorët janë përgjegjës ndaj guvernatorit të provincës (vali).